Hallingstad har befalsutdanning, og er i tillegg både sykepleier og statsviter. Han har jobbet med organisasjonsutvikling på Ahus, vært innom Helse- og omsorgsdepartementet, vært kommunalsjef for helse og omsorg i Enebakk kommune og fagleder for samhandlingsreformen i KS, samt rådmann i Sør-Odal kommune.

Rune har bodd på Jessheim siden 2012, etter noen år i Lørenskog. Han er gift og har to barn.

På Lederkonferansen skal han snakke om en kommune i vekst, og en sektor i stor utvikling. Hvordan kan det ledes? Vi gleder oss!

Påmelding til Lederkonferansen finner du her