De fleste fikk med seg den fatale ulykken på Sollihøgda, da et helikopter fra NLA traff en kraftledning og falt i bakken. Ingen vet hvorfor helikopteret fløy inn i ledningen, men Statens havarikommisjon slo fast at det vare flere kraftspenn i området enn det som var markert på kartet.  

– På vei til et skadested zoomer vi oss alltid inn på kartet for å se på det som skal møte oss. Vi ser på topografi og etter eventuelle hindre. Og når vi kommer til skadestedet, vil vi se etter de hindringene som kartet viser, forklarer han.

Han flyr mot Mjøsa med redningsmann Andrè Thoresen ved siden av.

– Her ser du hvor ledningene går. Her har vi nøyaktige data.

Redningsmannen peker på det elektroniske kartet idet helikoptret passerer Minnesund.

– Nå flyr vi over et stort, stygt spenn som vi ikke har muligheter til å se når det ikke er rim på det, sier flyger Mathisen.

Denne kalde dagen er kontrasten stor mellom de hvitrimede ledningene mot den sorte elva som renner under. Slik er det ikke alltid.

– Det øker risikoen for oss når en slik linje ikke er med på kartet vårt. I verste fall flyr vi rett inn i den, sier flyger Mathisen.

Les hele intervjuet her

Mathiesen har også ved flere anledninger satt fokus på hvor viktig det er med stedsnøyakitghet. NLA utviklet en app som lokaliserer de som trenger hjelp. Den er et effektivt hjelpemiddel for flygerne da de kan se eksakt posisjon til den som trenger hjelp. Les mer om det her

"Er man ute, vet man ofte ikke nøyaktig hvor man befinner seg. Det kan være en av sine kjære man blir nødt til å hjelpe. Man blir stresset, og det er vanlig å få panikkangst. Da er det enkelt å trykke på en knapp og oppgi koordinatene til AMK-sentralen. På den måten kan de fokusere på å gi råd og hjelp i stedet for å fokusere på lokalisering", sier Mathiesen

Geir Arne holder innlegg på Lederkonferansen fredag 9.februar, dette blir spennende!

Meld deg på her