Frank er klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved UiO. Han har medisinstudie fra Kiel (uteksaminert i 1998) og PhD, 2009, fra Univeristetet i Oslo. Avhandlingens tittel: "Auditory perception and language comprehension in aphasia - An event-related brain potentials (ERP) study". 

Som lege er han spesielt interessert i rehabilitering ved (lang)varige funksjonsnedsettelser og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for slike. Han er interessert både i hvilke tiltak som hjelper den enkelte og hvordan systemet best kan innrettes for å hjelpe flest mulig på en optimal måte. 

Hans vitenskaplige hovedinteressefelt er hjerneskaderehabilitering, dvs. rehabilitering av hjerneslag, traumatisk hjerneskade og andre mer sjeldne ervervede hjerneskader (encefalitt, anoksisk hjerneskade etc.). Frank er spesielt interessert i forstyrrelser av kognitive funksjoner, dvs. hvordan hjerneskader påvirker evnen til å oppfatte, tolke og interagere med verdenen. Hans hovedforskningsfelt er språkvansker etter hjerneskade (afasi) og hvordan hjernen endrer seg etter skade og under rehabilitering (plastisitet).

På konferansen skal Frank snakke om ny revidert retningslinje for hjerneslag. Vi gleder oss :) 

Følg også Frank på Twitter!

 

Og vil du melde deg på konferansen, gjør du det her :)