Cecilie Daae er direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hun tiltrådte denne stillingen 1.september 2015. Det blir derfor veldig spennende å høre om Cecilie sitt første år som direktør og hennes erfaringer med lederskap. Hun har vært assisterende direktør i Helsedirektoratet siden 2014. Før dette arbeidet hun som divisjonsdirektør for divisjon for spesialisthelsetjenester og avdelingsdirektør i avdeling for sykehustjenester samme sted. Hun har tidligere arbeidet som administrerende overlege ved Studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo. Daae har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1990, og har i tillegg mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted. Hun har også gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole. 

"Cecilie Daae er en erfaren, tydelig og meget kompetent leder. DSB har et viktig samfunnsoppdrag på et høyt prioritert område for regjeringen, og jeg er svært fornøyd med at Daae påtar seg oppgaven med å lede dette direktoratet" Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

https://www.dsb.no

Les også denne artikkelen: http://www.aftenposten.no/norge/Ikke-sovnlos-over-ansvaret-for-beredskapen-21844b.html

Kilder: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/cecilie-daae-ny-direktor-for-direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap/id2410472/