Anne Hafstad er onkologisk sykepleier og dr. philos fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i sykehus, og vært stipendiat på Kreftregisteret. I 12 år var hun helsejournalist og kommentator i Aftenposten. Hun har vunnet SKUP-prisen to ganger og hun har fått Karl Evangsprisen for god formidling av helse. Fra 2010 var hun vært avdelingsdirektør og fra 2015 prosjektdirektør i Helsedirektoratet. Fra 1. april i 2018 er hun journalist og kommentator i Dagens Medisin.  

Vi gleder oss til å høre Anne på Lederkonferansen 2019.

Påmelding og fullstendig program finner du her

Vel møtt til konferanse!