1. Navn
  Knut H. Bergsland
 2. Bakgrunn/yrke
  Sivilarkitekt NTH, nå pensjonist
 3. Når var ditt første møte med NSH?
  Via Arkitektforum var jeg første gang med på en studietur til København i 1978 eller 79. Så en rekke slike turer på 80-tallet og framover. Ellers var jeg på NSH- konferanser, så vidt jeg husker på tidlig 1990-tall. Som leder for Arkitektforum i 1988 var jeg i kontakt med sekretariatet i NSH.
 4. Hvilke roller har du hatt i foreningen?
  Styremedlem, med naturlig forpliktelse å fortelle om det som skjer på utbyggingsfronten og hvordan Arkitektforum forholder seg til det.
 5. Hva gjør at du fremdeles engasjerer deg i foreningen?
  Jeg er sikker på at de fysiske omgivelsene spiller en viktig rolle for helsetjenestens kvalitet og omdømme. De bidrar til pasientenes, men også personalets ve og vel. Jeg tror at kvaliteten på omgivelsene må bedres. Nå er det for mye konsentrasjon om kostnadsbesparelser og investeringsøkonomi.
 6. Har du noen råd til NSH og veien videre?
  NSH må være i forkant av helsetjenestens utvikling, slik at de forblir interessante for alle som ønsker å utvikle seg selv faglig og tjenesten de jobber i.