1. Navn 
  Gro Sævil (Helljesen) Haldorsen
 2. Bakgrunn/yrke 
  Off. godkjent sykepleier, Veilederutdanning, organisasjons- og arbeidslivpsykologi, UIB, MSc. i helseledelse og helseøkonomi, UIB
 3. Når var ditt første møte med NSH?
  Ca 1996 eller 1997 årskonferanse i Trondheim (husker ikke helt når det var)
 4. Hvilke roller har du hatt i foreningen?
  Styremedlem i 8 år, derav nestleder i 4 år, sekretariatsleder i 17 mnd. (mens May Britt hadde morspermisjon)
 5. Hva gjør at du fremdeles engasjerer deg i foreningen?
  Foreningen er viktig med de gode og tidsaktuelle møteplassene. I Norge er det viktig å ha en seriøs møteplass som er drevet av helsetjenesten og i møte med brukere/pasienter og pårørende. Bredden av konferanser og for ulike fagfelt er vesentlig. Nettverksbygging som skjer rundt konferansene. Dette er viktig og givende, og et sted jeg «hører til»
 6. Har du noen råd til NSH og veien videre?
  Fortsatt vektlegge det tidsaktuelle og være en pådriver for at viktige faglige og samfunnsaktuelle diskusjoner finner sted. Elektronisk kommunikasjon overtar mer og mer, men fortsatt trenger vi de gode møteplassene J