Navn 
Bjørn Egner
Bakgrunn/yrke 
Sivilarkitekt
Når var ditt første møte med NSH?
Som deltaker på landsmøte i Sandefjord 1970
Hvilke roller har du hatt i foreningen? 
1971 - Var med på å stifte Arkitektforum for helsebygg (opprinnelig navn var Forum for sykehusarkitekter)
1978 - Foredrag om "Sykehuspasienten i velferdssamfunnet" ved sykehusforeningens landsmøte på Lillehammer 1978.
1979 - Med i sykehusforeningens arbeidsgruppe i forbindelse med "21. International Hospital Congress" i Oslo 1979 og med i redaksjonskomiteen for et spesialnummer om sykehus av tidsskriftet Byggekunst, i forbindelse med kongressen.
1996-2004 - Styremedlem i NSH
1998-2015 - Medlem av konferansekomiteen for den årlige Sykehusutbyggingskonferansen, et samarbeid mellom NSH og Arkitektforum for helsebygg