Slik beregnes medlemskontigenten

Helseforetak inkl. all virksomhet som er tilknyttet foretaket.
 • Kontingenten settes ut fra årsverk
 • Betaler per årsverk: kr 10
 • Minimumskontingent: kr 380
 • Maksimumskontingent: kr 20000
Kommuner med alle tilhørende kommunale helseinstitusjoner.
 • Kontingenten settes ut fra innbyggertall
 • Minimumskontingent: kr 380
 • Maksimumskontingent: kr 20000
 • Under 10.000 innbyggere: kr 0,20
 • Mellom 10.000 og 40.000: kr 0,10
 • Minimumskontingent: kr 2000
 • Over 40.000 innbyggere: kr 0,05
 • Minimumskontingent: kr 4000
Private sykehus, ideelle og kommersielle helsetilbud og andre helsetilbud som ikke omfattes av ovenstående. kr 1800

 

RHF, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter kr 1800

 

Utdannings-, forskningsinstitusjoner og lignende kr 1800

 

Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner, pasientombud, frivillige organisasjoner, fagforeninger og andre som er engasjert i helsetjenesten kr 1800

 

Leverandører av varer og tjenester til helsetjenesten kr 1800

 

Faglige fora kr 1800

 

Personlige medlemmer kr 380