INVITASJON – LEDERE INNEN PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET I EUROPA

Bli med i en spennende og inspirerende ledelsesdebatt! Hvordan skal vi som ledere bidra til å skape endring i psykisk helsetjeneste og rusbehandling?

NSH er medlem i European Association of Hospital Managers, som også har en underkomite:  Subcommittee for mental health. Komiteen har satt seg som mål at vi vil bringe viktige saker innen psykisk helse- og avhengighetstjenester fram i arenaer som ellers ofte snakker om generelle driftsspørsmål, generelle ledertemaer eller de store og kostnadskrevende somatiske investeringene. EAHMs lederkonferanse er en slik arena. Bli med oss i å bygge og styrke nettverket vårt i sykehuslederskapet i Europa! I år, 13.-14-oktober, har sykehuslederne satt seg møte i Bologna under overskriften

“Sustainability and the future of healthcare Systems”.

http://www.eahm-bologna2016.com/

Hovedkonferansen har mange overordnede temaer av betydning for alle disipliner. I en parallellsesjon på fredag 14. oktober inviterer vi til spesielt å fokusere på innovative prosesser som er i gang innen psykisk helse og avhengighetsbehandling. Og dette går på tvers av disiplinene: Vi har sett de samme ideene formulert og ratifisert i FNS konvensjon om menneskerettigheter for personer med funksjonshemninger eller langvarig sykdom.

Parallellsesjonen spør: Hva har skjedd i Europa siden Basaglia-loven om desentralisering og deinstitusjonalisering ble gjennomført i Italia en generasjon siden? Hvilken vei vil vi gå videre? Hvordan stiller vi oss som ledere til denne utfordringen?

En helt ny bevegelse vokser fram, noen ganger kalt «the recovery approach», noen ganger pasient-sentrert omsorg.  De siste femten år har fokuset stått på å styrke brukerens eller pasientens autonomi - men mange av oss er enige om at nyorienteringen fortsatt har mer å gi oss. Hva betyr dette i form av nye muligheter for både tjenestebrukere, omsorgspersoner og profesjonelle- og hva er kravene til ledelse?

Fire fremragende foredragsholdere innleder til debatt:

 

·        Hvor står tilbudet til personer med psykisk sykdom  i Europa etter Basaglia-loven i Italia, de påfølgende endringer i Frankrike, og Enquete prosessen i Tyskland?

·       Hvor tar den nye «recovery»-tilnærmingen oss – når vi tar den helt ut?

·       Hva er utfordringen for ledere med en visjon for bedre helsetjeneste for personer med psykiske helseproblemer og avhengighet, gjennom en virkelig pasienten fokusert helsevesenet?

 

Subcommittee for mental health mener dette er viktige temaer for psykisk helse i Europa. Vårt fokus og mål for de neste årene vil være å arbeide for å styrke en recoverybasert tilnærming i et samarbeid på tvers i hele Europa. Vi legger vekt på selvstendighet og verdighet for pasienter og pårørende – og samtidig verdighet og respekt i all samhandling og tjenestekultur mellom kolleger rundt og med pasienter. Komiteen har også forpliktet seg til å endre samhandlingen med de somatiske og sosialfaglige tjenestene slik at vi kan få en slutt på den kritikkverdige situasjonen med dokumentert lavere forventet levealder for våre pasientgrupper.

Parallellsesjonen avsluttes med en debatt hvor alle er invitert til å delta aktivt, hvor vi tenker strategisk sammen om hvordan vi som ledere i psykisk helsetjenester og avhengighetsbehandling kan samarbeide om å nå disse målene. Vi ønsker å invitere til aktiv deltakelse i arbeidet i underkomiteen. Vi ønsker å styrke og bygge et nettverk blant europeiske ledere innen psykisk helse og avhengighet,  ledere med et fokusert og utålmodig engasjement for recoverybasert tenkning.

Vi håper å få deg og dine kolleger med i dette arbeidet!

Underkomiteen samarbeider med europeiske organer som HOPE og Mental Health Europe og internasjonale som Task force on mental health i Health Promoting Hospitals and Services. Vi inviterer ledere som ønsker å bli med oss i et inspirerende og aktivt nettverk til Bologna, sammen med pasientrepresentanter og pårørenderepresentanter som de arbeider med om disse spørsmålene.

Velkommen til Bologna! Det tilbys også et gratis «site visit» til Bologna psykiske helsetjenesten onsdag den 12. oktober og en introduksjon ved fagdirektør Dr. Angelo Fioritti den 11. oktober, begrenset til de første 50 deltakerne. Kontakt inger.kari.nerheim@sus.no. Hotel tips: Mercure Bologna Centro vil bli brukt av mange fra psykiatrien, se også EAHMs nettside for konferansehotellene og sosialt program mm.

Subcommittee for mental health, EAHM, er glade for å invitere deg til å bli med oss i en interessant og viktig diskusjon i oktober 2016.

 

Vennlig hilsen

Adrian Ahern, Irland, Nicole Demeter, Belgia Doris Gillig, Frankrike, Holger Höhmann, Tyskland, Klaus Kupfer, Tyskland, Pascal Mario tti, Frankrike, Beda Meyer, Sveits Niels Aagaard Nielsen, Danmark, Alberto Appicciafuoco, Italia, Marc Graas, Luxemburg, Vesna Sendula Jengic, Kroatia, John Simpson, England, Inger Kari Nerheim, Norge