Konferansen ønske gjennom konferansen å bidra til begrepsavklaringer og finne status for det som i stadig økende grad fremstår som aktuelle hovedtrender også innen medisin: Kunstig intelligens, maskinlæring og ”deep learning”. Hvilke organisatoriske utfordringer og endringer står medisinsk bildediagnostikk ovenfor? Hva er konturene for hvordan slik ny, digital teknologi etter hvert vil påvirke alt fra utdanning, arbeidsform og ledelse til kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet av bildediagnostikk? Ser vi for oss ”black boxes” som selvstendig foretar automatisert bildetolkning, eller blir effekten mer i form av støttefunksjoner og utvidede arbeidsområder (”empowerment”) for den bildediagnostiske spesialistkompetansen vi kjenner i dag? Konferansen har et bredt spekter av norske og internasjonale aktører fra akademia, industri og fagprofesjoner til å fortelle om sine prosjekter, resultater og visjoner for kunstig intelligens, maskin- og dybdelæring. FLSB er en tverrfaglig, profesjonsuavhengig møteplass for ledere og andre med interesse for ledere og andre med interesse for organisering, strategi og tjenesteutvikling innen medisinsk bildediagnostikk og relaterte faglige områder innen forskning, teknologi og industri.


FLSB ble stiftet i 2010 og er et selvstendig og idéelt forum under Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening (NSH) som paraplyorganisasjon. Konferansen om kunstig intelligens i 2018 er den åttende i rekken. Tidligere tema har vært alt fra jobbglidning i bildediagnostikk, samhandling og standardiserte pasientforløp til ”intervensjonsradiologi – quo vadis?” og fremtidige utviklingsretninger for PACS.


Konferanseprogram, påmelding og ytterligere opplysninger om konferansen og om FLSB HER
Kontaktpersoner:
Arnstein Hodne (leder FLSB) Arnstein.Hodne@sykehuspartner.no tlf: 950 87 314
eller Frode Lærum frodelaerum@me.com