Som respons på den pågående globale coronavirus-pandemien, lanserer International Hospital Federation (IHF), IHF COVID-19 Response Recognition Programme, for å anerkjenne sykehus og helsetjenesten over hele verden som har taklet pandemien. Med et oppdrag om å støtte sykehusresultatforbedring, gis denne anerkjennelsen til sykehus og helsetjenesteleverandører som proaktivt har fått på plass innovative løsninger eller resultater for COVID-19-pandemien i deres region eller land.

Mottakere av anerkjennelsen vil motta et sertifikat, “Beyond the Call of Duty for COVID-19: IHF COVID-19 Response Recognition Programme”, og omtale i alle IHF-medier.

En IHF publikasjon med tittelen “Beyond the Call of Duty for COVID-19” vil også bli produsert og inneholde utvalgte innovative, opplysende og nye COVID-19-svar. 
Det vil også bli tilbud om å presentere sitt prosjekt i et IHF Webinar/podcast. 


Åpent for påmeldinger - 15. juli 2020

Innleveringsfrist - 1. september 2020

Tilbakemelding fra IHF - 30. oktober 2020

For henvendelser, kontakt oss på beyondthecallofduty@ihf-fih.org

https://www.ihf-fih.org/beyond-the-call-of-duty-for-covid-19/