– Jeg ønsker å gratulere Mevold med NSHs helselederpris. Prisen går i år til en helseleder med store ambisjoner, som har brukt sitt handlingsrom på en god måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Vi i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) er stolte av å løfte fram nok en god leder og nok en kvinnelig leder som Nina Mevold til årets helselederpris, sier styreleder i NSH, Erik Kreyberg Normann.

– I nominasjonsprosessen har vi fått svært gode referanser på Mevold sitt arbeid og resultater. «Nina Mevold startet i jobben som kommunaldirektør i Bergen kommune i 2013. Mevold har ledet Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) gjennom en stor og tøff omstilling i den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Hun har gjennom sitt lederskap sørget for at Bergen kommune nå har en ambisiøs plan for teknologi og modernisering innen helse og omsorg. De siste fire årene har Mevold spesielt løftet dette gjennom satsingen på SmartOmsorg», heter det blant annet i nominasjonen vi har fått. Dette er en beskrivelse som også de ulike referansene vi har brukt har bekreftet, noe som jo er svært hyggelig, sier Erik Kreyberg Normann.

Målet med NSHs Helselederpris er å inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget fagområde.

NSH er en uavhengig og ideell organisasjon – stiftet i 1937. NSHs mange konferanser er viktige tverrfaglige møteplasser for helsesektoren, kommuner, politikere og frivillige organisasjoner.

Tidligere vinnere av NSHs Helselederpris:
2017 – Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, viseadm. direktør

2016 – Eva Håheim Pedersen, Vestre Viken HF, Kongsberg, klinikkdirektør

2015 – Karsten Popp Dideriksen, Ål kommune, kommunalsjef for helse- og sosialsektoren

2014 – Øyvind Jørgensen, Kirkens bymisjon, Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, institusjonsleder

2013 – Stener Kvinnsland, Haukeland universitetssjukehus, adm. direktør

2012 – Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, adm. direktør

2011 – Liv Isaksen, Bergen kommune, Mildeheimen sykehjem, institusjonssjef

2010 – Gjertrud Risnes Spillum, Ullevål servicedivisjon, divisjonsdirektør

2009 – Astrid J. Eidsvik, Helse Sunnmøre HF, adm. direktør

2008 – Margit Sørhus, Haukeland universitetssjukehus, Habiliterings- og rehabiliteringsklinikken, klinikkdirektør

2007 – Delt mellom Karen Kaasa, Nøtterøy kommune, kommunaldirektør og Sissel Moe Lichtenberg, Stavanger universitetssjukehus, Kvinne- og barneklinikken, direktør