NSHs Helselederpris 2017 til Bergen!

Viseadm. direktør Anne Sissel Faugstad ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF, er tildelt NSHs Helselederpris for 2017. Prisen ble delt ut av statsråd Bent Høie og styreleder Erik Kreyberg Normann under NSHs Lederkonferanse torsdag 2. februar.

Det er tiende gang den prestisjetunge prisen deles ut.

– Helsesektoren har flertall av kvinnelige ansatte. Derfor har sektoren også et særlig ansvar for å rekruttere og utvikle kvinner til lederstillinger.  NSHs Helselederpris går i år til en dyktig helseleder og det er ekstra hyggelig at hun i tillegg er kvinne, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Vi i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) er stolte av å løfte fram nok en kvinnelig leder som Anne Sissel Faugstad til årets helselederpris, sier styreleder i NSH, Erik Kreyberg Normann.

– Etter å ha snakket med mange som kjenner prisvinneren godt, har vi fått svært gode referanser. "Anne Sissel Faugstad har vært fast stedfortreder for adm. direktør og har gjennom lengre perioder også ledet virksomheten. I sin rolle som viseadm. direktør har hun bidratt vesentlig til stabil ledelse og sikret retningen på virksomheten i en periode med mye omstilling og utvikling. Hun er analytisk og strukturert og ser både helhet og vesentlige detaljer i sin tilnærming til sakene. Under tre ulike adm. direktører har hun stått for en robust og god arbeidsfordeling i foretakets øverste ledelse og sikret kontinuitet i arbeidet. I denne perioden har foretaket utviklet en bærekraftig økonomi og økonomisk handlingsrom til å realisere viktige faglige prioriteringer og moderne, store byggeprosjekter. Anne Sissel Faugstad har med sin utøvelse av ledelse, sin evne til å skape involvering, medvirkning og engasjement hatt positiv innvirkning på arbeidsmiljøet i organisasjonen", heter det blant annet i tilbakemeldingene vi har fått. Dette er rett og slett imponerende for en leder i en så krevende sektor, sier Erik Kreyberg Normann.

Målet med NSHs Helselederpris er å inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget fagområde.

NSH er en uavhengig og ideell organisasjon – stiftet i 1937. NSHs mange konferanser er viktige tverrfaglige møteplasser for helsesektoren, kommuner, politikere og frivillige organisasjoner.

Tidligere vinnere av NSHs Helselederpris:

2016 Eva Håheim Pedersen, Vestre Viken HF, Kongsberg, klinikkdirektør

2015 Karsten Popp Dideriksen, Ål kommune, kommunalsjef for helse- og sosialsektoren

2014 Øyvind Jørgensen, Kirkens bymisjon, Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, institusjonsleder

2013 Stener Kvinnsland, Haukeland universitetssjukehus, adm. direktør

2012 Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, adm. direktør

2011 Liv Isaksen, Bergen kommune, Mildeheimen sykehjem, institusjonssjef

2010 Gjertrud Risnes Spillum, Ullevål servicedivisjon, divisjonsdirektør

2009 Astrid J. Eidsvik, Helse Sunnmøre HF, adm. direktør

2008 Margit Sørhus, Haukeland universitetssjukehus, Habiliterings- og rehabiliteringsklinikken, klinikkdirektør

2007 Delt mellom Karen Kaasa, Nøtterøy kommune, kommunaldirektør og Sissel Moe Lichtenberg, Stavanger universitetssjukehus, Kvinne- og barneklinikken, direktør