Godt Nytt År!

Som styreleder i NSH har jeg kontakt med IHF (International hospital Federation), som vi er medlem av.
Denne organisasjonen er en internasjonal nettverksbygger som jeg mener vi i Norge ikke har tatt ut potensialet fra.

Selv om det er ulike forutsetninger for drift av sykehus rundt om i verden, slår det meg at vi alle står i de samme overordnete utfordringene og har mye å lære av hverandre. Og så er det fort gjort å bli for opptatt av seg og sitt i stedet for å løfte blikket utenfor eget sykehus, egen region og eget land.

IHF har i to år nå hatt et lederprogram for yngre ledere fra hele verden. Jeg har latt meg inspirere av det disse deltakerne har gjort i en intensiv periode fra april til oktober. De personene som plukkes ut (ca 40 personer) settes i grupper og får et prosjekt de skal jobbe med og legge fram på den internasjonale sykehuskonferansen i oktober, som i år er i Portugal.

Jeg fikk med en deltaker fra Diakonhjemmet sykehus i 2022. Han melder om profesjonell oppfølging underveis og engasjerte med-deltakere fra hele verden. Et framtidsrettet nettverk av ambisiøse og dedikerte ledere er skapt og mye nyttig innsikt er tatt med tilbake til vårt sykehus. Det er en forutsetning at den som søker er motivert og ønsker å sette av tid (2-3 timer i uken).

Programmet er kostnadsfritt, bortsett fra at jeg ønsker at sykehuset betaler for at kandidaten får deltatt på konferansen i oktober.
Søknadsprosessen starter 12.januar og du finner mer informasjon her: YEL 2023 applications - IHF (ihf-fih.org)

Dersom noen hos deg er aktuelle så svarer Laurence Arnfinsen (deltaker fra 2022) gjerne på spørsmål. Det gjør selvfølgelig jeg også 😊

Ellers regner jeg med å se deg og noen av dine på årets Lederkonferanse, 2. og 3. februar!

Med vennlig hilsen Anders Mohn Frafjord, styreleder i NSH og adm. direktør ved Diakonhjemmet sykehus