INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2023

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening inviterer sine medlemmer til generalforsamling 21. september 2023 kl. 17.30 - 18.30 på Oslo Kongressenter. Velkommen!

Forslag til saker som medlemmene ønsker behandlet skal være mottatt av styret minst 3 måneder før generalforsamlingen. Saker som ikke er meldt innen fristen kan ikke behandles på generalforsamlingen. Ref. NSHs vedtekter §3-2. Forslag til saker sendes generalsekretær Kine Stabekk pr e-post. kine@nsh.no

Sakspapirer vil bli sendt NSHs medlemmer 2 uker før generalforsamlingen finner sted.