NSHs helselederpris til Camilla Stoltenberg!

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening er en tverrfaglig medlemsorganisasjon og er Norges viktigste møteplass for helse- og omsorgssektoren. NSHs helselederpris for god ledelse i helsetjenesten kan gis til en leder, et lederteam eller institusjon i norsk helsetjeneste. Helselederprisen deles i år ut for 16. gang. Prisen deles ut av NSHs styreleder Anders M. Frafjord og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Lederkonferansen 3. februar.

NSHs styre har besluttet å tildele Helselederprisen 2022 til Camilla Stoltenberg. Stoltenberg ble nominert av utbruddsgruppen i FHI for sitt sterke lederskap internt i FHI og som en samlende leder for fagkunnskapen ut mot befolkningen.

I nominasjonen fra ansatte i FHI fremheves følgende:

«Internt i FHI har hun utvist stort lederskap i sin kommunikasjon mot de mange arbeidsgruppene som har jobbet lange dager og uker over en svært lang periode. Dette har vært med på å gi motivasjon for å orke litt mer og strekke seg litt lenger. Hun viser stor tillit til sine medarbeidere samtidig som hun alltid setter seg grundig inn i saker av faglig, strategisk og prinsipiell betydning for pandemien. Hun er alltid tilgjengelig for sine ansatte selv om hun har hatt urimelig stort arbeidspress i en svært lang periode. Hennes tydelighet og evner til samarbeid med andre aktører utenfor FHI har vært viktig for at den samlede norske pandemiresponsen framstår enhetlig og godt faglig fundert."

NSHs styre takker for engasjementet i denne nominasjonsprosessen og støtter helhjertet opp om at Camilla Stoltenberg er verdig til å bli årets helseleder: - Stoltenberg har som leder for FHI vært hele Norges bakvakt i to år, med en faglig trygghet og stor tilgjengelighet for alt det spesielt kommunene, men også øvrig helsetjeneste har stått i. Hun har også delt talerstolen med sine medledere slik at FHI har framstått med en samlet trygghet. Hun har vært åpen om dilemmaer, usikkerhet og feil når råd skal gis og beslutninger fattes. Åpenhet skaper tillit. Sier Anders Mohn Frafjord, styreleder i NSH