Fortell oss kort om hvem du er

Ying Chen, født i Shanghai, Kina. Utdannet lege i Shanghai i 1983 og norsk legeautorisasjon i 1992. Spesialistutdanning i patologi fra Rikshospitalet. Ansatt som overlege ved avd. for patologi, sykehuset i Vestfold, Tønsberg i 2002. Overtok i 2004 stillingen som avdelingssjef/avdelingsoverlege sammen sted. I 2011 stilling som avdelingssjef/avdelingsoverlege ved avd. for patologi ved Akershus Universitetssykehus. I juli 2017 ansatt som avdelingsleder/overlege ved avd. for patologi, Oslo universitetssykehus (omfatter de tidligere fire avdelinger på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker). Holder i tillegg på med doktorgrad og er PhD-kandidat ved Universitetet i Bergen fra 2015.
Verv: Leder for Norsk forening for klinisk cytologi 2005 til 2008. Leder i Den norske patologforening 2012-2018.

Som person: Positiv, åpen, samvittighetsfull, arbeidsom, løsningsorientert og ansvarsbevisst. Har evner til å stimulere, påvirke medarbeidere, slik at alle kan bidra til nytenkning og bedre tverrfaglig samhandling. I tillegg ser jeg med ydmykhet på min rolle som leder og opplever at for å lykkes som leder er kontinuerlig læring en viktig del av jobben.

 

Du vant Legeforeningens lederpris 2018, kan du nevne tre ting som skal til for å være en god leder?

1. God ledelse mot tydelig felles mål for virksomheten med teamarbeid for å sikre effektiv drift, kombinert med høy faglig kvalitet og kompetanse. Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for å kunne lykkes med felles mål.
2. God kommunikasjon med medarbeidere, leder skal ha stor respekt for og empati med sine ansatte, hente innspill fra dem, samtidig motivere og stimulere sine medarbeidere slik at alle skal yte sitt beste for helsetjenesten. 
3. God forståelse for og ha kunnskap om økonomi og være løsningsorientert. Tenke nytt, finne gode løsninger for effektivisering, redusere unødvendige utgifter og ha kostnadskontroll.

 

Hva tror du blir den største endringen innen helsetjenesten fremover?

Persontilpasset medisin og ny teknologi med bl.a. digitale tjenester, kunstig intelligens osv.