Hvem er de?

Arkitektforum for helsebygg ble etablert i 1.2. 1972 under navnet Norsk Forum for sykehusarkitekter.

Stifteren var arkitekt Øivind Grimsgaard, som i en årrekke arbeidet for gode sykehusløsninger. I de gyldne 70-årene og på 80-tallet var aktiviteten høy. Det ble arrangert årlige studieturer til utenlandske sykehus, holdt befaringer på nye, norske sykehus og arrangerte seminarer og medlemsmøter med aktuelle tema. Primus motor i denne perioden var Charlotte Theting, som seinere ble valgt til æresmedlem.  Fra 1990 til 1997 var virksomheten redusert.

Fra 1998 og fram til idag har aktiviteten tatt seg opp igjen, og er nå på et godt nivå. Vi arrangerer konferanser om sykhusutbygging i samarbeid med NSH hvert år. Vi arrangerer årlige studieturer og befaringer til nye sykehusbygg og holder møter om aktuelle tema. Arkitektforum har ca 110 medlemmer. Leder og styremedlemmer finner du under Styret.

Formål

Formålet til organisasjonen er å holde arkitekter som arbeider med helsebygg oppdatert med det som skjer på fagområdet. Vi har stort sett konsentrert oss om sykehus, menogså engasjere oss i sykehjems- og omsorgsboligproblematikk. Vi arrangerer studieturer til ut- og innland, holder seminarer om aktuelle utbyggingstema, presenterer viktige norske sykehusprosjekter og formidler henvisninger til artikler, bøker og websider med nyttig planleggingsmateriale.

Styret

Styre- og rådsmedlemmer

Generalforsamlingen ble avholdt i forbindelse med konferansen i Oslo 15. mars hvor følgende styret ble valgt.

Styrets leder
Inger Johanne Rushfeldt
Pir II AS
E-post: IngerJohanne.Rushfeldt(at)pir2.no
 
Styrets medlemmer

Eli Undlien
Nordic Office of Architects
E-post: eu(at)nordicarch.com

June Haugen Welo
Ratio arkitekter AS
E-post: june.haugen.welo(at)ratioark.no
 
Per Kleve
Origo Arkitektgruppe as
E-post: pk(at)origoark.no
 
Rune Reinås
Sykehusbygg
E-post: Rune.Reinaas(at)sykehusbygg.no

Styrets vararepresentanter:
Marte Loen 
Nordic Office of Architects
E-post: mlo(at)nordicarch.com
 
Unn Therese Kvernstuen 
Nordic Office of Architects
E-post: utkv(at)arkitema.com