Tidligere denne måneden arrangerte vi årets nasjonale konferanse om rehabilitering. Konferansen ble åpnet av styreleder i NSH, Erik Kreyberg Normann, og musikalsk innslag var ved Shaun Bartlett. Møteleder for dagen var Kjersti Eide, som også sitter i programkomiteen. 

Det var mange spennende temaer begge dagene. Dag én fikk vi presentert blant annet nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering for hjerneslag, pakkeforløp hjerneslag samt et spennende prosjekt fra Hemnes kommune. Dag to var det Eirik Vikane, som også sitter i programkomiteen, som var møteleder. Denne dagen var det temaer som hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, pårørenderollen og oppsøkende rehabiliteringsteam som ble presentert. Alt i alt to veldig spennende dager. 

Programkomite: 
Eirik Vikane, PhD - stipendiat og overlege ved Haukeland universitetssykehus
Helene L. Søberg, Pt og PhD ved Oslo universitetssykehus
Unni Sveen, professor ved avd. fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus
Kjersti Eide, rådgiver ved koordinerende enhet Helse Stavanger, Regionale kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest

Foredragsholdere:
Sigrunn Gjønnes, Åse Laila Snåre, Marlen Wie Eriksen, Karin Flostrand, Torill Beate Røssvoll, Frank Becker, Liv Hege Kateraas, Cesilie Aasen, Ellen Gabrielsen Hjelle, Per Koren Solvang, Jan Egil Nordvik, Anna Silja Leer, Silje Brattbakk Knutseth, Liv Sundseth, Stein Arne Rimehaug, Ingeborg Van Frankenhuyzen, Gry Bogetun, Hanne Eggen, Unn Sollid Manskow

Sekretariatet ønsker å takke alle bidragsytere, foredragsholdere, møteledere og deltakere for en inspirerende og fin konferanse.

Foredragerene kan du laste ned her

Vi arrangerer flere spennende konferanser til høsten, sjekke konferansekalenderen vår.

God sommer :)