• Sted: Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg. https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tonsberg/quality-hotel-tonsberg/ 
  • Pris for konferansen: kr 6950 for medlemmer og kr 7950 for ikke-medlemmer, inkludert obligatoriske dagpakker og omvisning
  • Onsdag 22. september: Historisk byvandring med guide, oppmøte i resepsjonen på Quality Hotel Tønsberg kl. 18.00. Påfølgende 4-retters sharing meny på Foyn, kr 495. 
  • Festmiddag torsdag 23. september, 3-retters inkludert aperitif, kr 795. Drikke utover dette betales av den enkelte
  • Omvisning torsdag 23.september på sykehuset, felles buss tur/retur
  • Ordrebekreftelse sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes i EHF-format før arrangementet 
  • Påmeldingsfrist: 26. august 2021. Mulig å melde seg på etter fristen. Send en mail til julie@nsh.no. 
  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 26. august belastes et engangsgebyr på kr 1800. Ved avbestilling fra og med 9. september belastes full deltakeravgift.
  • Ønsker du å være utstiller? Ta kontakt med oss på julie@nsh.no
  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.
  • For hotellrombestilling til avtalepris for konferansen gå til https://www.nordicchoicehotels.no/transformation/?hotelId=7405  Legg inn kode: NSH21

 

Bidragsytere til årets program:
Anders Lager, leder for Arkitektforum for helsebygg og senior architect MNAL i Nordic Office of Architects 

Marte Loen, styremedlem i Arkitektforum for helsebygg og arkitekt i LINK arkitektur

Rune Reinaas, styremedlem i Arkitektforum for helsebygg og prosjektsjef i Helse Sør-Øst

NSHs sekretariat

Tønsbergprosjektet er det syvende og siste byggetrinnet i en utbygging som har pågått i 30 år. En realisering av en ambisjon om en helhetlig sykehusutbygging og en del av utviklingen av Sykehuset i Vestfold HF. Nå står det snart ferdig. En nytt bygg med akuttsenter, sengeområder, poliklinikker og barne- og ungdomssenter, og et bygg for psykisk helsevern som ble tatt i bruk i 2019.

Tønsbergprosjektet er Norges mest innovative sykehusbyggprosjekt. Målet har vært å bygge billigere og raskere. Det bidro til at Tønsbergprosjektet måtte tenke nytt. Med en gjennomføringsmodell som aldri tidligere er benyttet i sykehusprosjekter, verdistyrt prosjektering og utstrakt bruk av digitale verktøy har Tønsbergprosjektet brakt sykehusplanlegging og byggebransje et nytt steg framover. 

NSH og Arkitektforum er derfor veldig glade for at vi har fått en unik anledning til å besøke Tønsbergprosjektet like før det åpnes offisielt.  Invitasjonen vil vi dele med deg! 
Konferansen går over to dager. Den første dagen er temaene relatert til Tønsbergprosjektet. Den andre dagen stiller vi spørsmål om hva det betyr at sykehuset ligger i byen, og ikke midt mellom flere byer. Hva betyr det for sykehuset og hva betyr det for byen?   
Velkommen til Tønsberg og Tønsbergprosjektet!

Program

Torsdag 23. september
 
Kl. 09.00
Registrering og kaffe
 
Kl. 09.30
Velkommen!
Kine Stabekk, generalsekretær i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening og møteleder Anders Lager, leder for Arkitektforum for helsebygg
 
Kl. 09.40
Velkommen til Tønsberg! 
Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold  
 
Kl. 10.00
Et sykehus gjennom 30 år og syv byggetrinn 
Michael Ramm Østgaard, sivilarkitekt MNAL og partner i Momentum Arkitekter AS 
 
Kl. 10.20
Nye bygg i møte med fremtidens helsetjeneste 
Morten Tønnessen, prosjektkoordinator Sykehuset i Vestfold
 
Kl. 10.40
Pause
 
Kl. 11.00
Bygg for psykisk helsevern
Tone Overå, Master i arkitektur MNAL i Bølgeblikk 
 
Kl. 11.20
Bygg for somatikk
Hugh Serendahl, sivilarkitekt i Tønsbergprosjektet 
 
Kl. 11.40
Hvordan skape helende rom?
Ane Wierli Nilsen, interiørarkitekt MNIL i LINK Arkitektur
 
Kl. 12.00
Tønsbergprosjektet har hatt ambisiøse mål. I hvilken grad er målene nådd? Og hva er erfaringene?
Ellen Kongshaug, eiendomssjef ved Sykehuset i Vestfold
Gabrielle Bergh, sivilarkitekt i LINK Arkitektur 
 
Kl. 12.45
Lunsj i restaurant Lindahl
 
Kl. 13.30
Hvordan har verktøyene virket? En utstrakt bruk av Open-BIM, Target Value Design (TVD) og Virtual Design and Construction (VDC) skulle bidra til å nå målene. 
Det var også høye ambisjoner om å bruke nye og innovative digitale verktøy. Hva fungerer bra og ga merverdi til prosessen og prosjektet?
Inge Aarseth, prosjektleder digitalsamhandling Sykehuset i Vestfold  
Hans Thomas Gaarder, prosjektdirektør og Pål Styrmo Trollsås, prosjekteringsleder i Tønsbergprosjektet  
 
Kl. 14.00
Hvis vi skulle valgt gjennomføringsmodell på nytt? 
Som det første og eneste sykehusprosjekt har Tønsbergprosjektet benyttet en gjennomføringsmodell som forutsetter et tett samspill mellom totalentreprenør, rådgivergruppe og byggherre (Integrated Project Delivery). Hva er erfaringene?
Tom Einertsen, prosjektdirektør Tønsbergprosjektet
Hans Ole Haugen, Mulitconsult. Oppdragsgiver for rådgivergruppen CURA, bestående av Multiconsult, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur og Bølgeblikk Arkitekter 
 
Kl. 14.30
Pause
 
Kl. 14.45
Hvordan skaper vi innovasjon, og hvordan blir det vellykket? Paneldebatt
Hva har det vært verdi i? Hva bør føres videre i andre prosjekt? Har noe vært bortkastet?
Hvordan skaper vi innovasjon, og hvordan blir det vellykket?
 
Kl. 15.30
Felles omvisning på Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
Avreise med buss fra hotellet til sykehuset, kl. 15.30 – start omvisning ca. 16.00 
Buss tilbake til hotellet ca. 18.00
 
Kl. 20.00 Aperitiff 
Kl. 20.30 Festmiddag på konferansehotellet
 
Fredag 24. september
 
Kl. 08:45
Refleksjoner fra omvisningen 
Samtaleleder Gabrielle Bergh, sivilarkitekt i LINK Arkitektur
 
Kl. 09.30
Hva vil det bety at sykehus og andre offentlige funksjoner ligger i byene?
Utfordringer, muligheter og potensial, sett fra Tønsbergs perspektiv.
Cecilie B. Sørumshagen, Daglig leder i Byutvikling & Omdømmeselskapet Tønsberglivet
 
Kl. 10.00
Pause
 
Kl. 10.20
Sykehusets betydelse for byutvikling i den mindre byen
Erling Dokk Holm, førsteamanuensis, fakultet for landskap og samfunn ved NMBU 
 
Kl. 11.05
Psykisk helsevern i byen
Avdelingen for alderspsykiatri flyttet fra Granli i Sem til nye lokaler på sykehusområdet i Tønsberg. Hva har de mistet, hva har de fått?
Eirik Aasbø Olaussen, psykologspesialist ved psykiatrisk sykehusavdeling, Sykehuset i Vestfold
 
Kl. 11.30
Pause
 
Kl. 11.45
Nytt psykiatribygg
Prosessen og involvering av brukerne. Ble det et drømmebygg for brukerne?
Mona Knudsen, medlem av kompetansebanken og tidligere leder av brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold 
 
Kl. 12.15
Bygg, beliggenhet og moderne pasientbehandling for psykiske lidelser
Er samlokalisering av psykiatri med somatikken i store somatiske sykehus alltid det beste for pasientene?
Lene Haug, journalist, konsulent, leder av folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus og styremedlem i Alternativ til helseforetaksmodellen
 
 
Kl. 12.45
Avsluttende paneldebatt 
 
Kl. 13.30
Slutt, «Grab and go» lunsj