Sykehuset og byen – muligheter og utfordringer
Hva innebærer det å utvikle sykehus integrert i byen? Hvilke positive og negative konsekvenser har det ? Er det en umulig oppgave? Eller kan det gjennomføres uten at hverken byen eller sykehuset må gi avkall på viktige kvaliteter? Temaet er tenkt gjennomført i to deler, der vi i den første fokuserer på storbyen med Oslo som eksempel. I del 2 vil vi dra til Tønsberg og se mer på forhold som er gjeldende for sykehus i de mindre byene.

Digitalt dagsmøte, torsdag 29. april

Kl. 12.00
Velkommen ved Kine Stabekk, generalsekretær i NSH og møteleder Anders Lager, leder for Arkitektforum for helsebygg

Kl. 12.15
Nye sykehusbygg i Oslo, hvilke samfunnsverdier veier tyngst? Kan motsetninger forenes?
Just Ebbesen, prosjektdirektør i Nye Oslo universitetssykehus 

Kl. 12.35
Nye Rikshospitalet
Mette Dan-Wiebel, Director Healthcare/Architect i MAA i LINK arkitektur 

Kl. 12.55
Nye Aker
Anne Guri Grimsby, arkitekt og partner i Arkitema Architects og Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt MNAL, partner i Ratio Arkitekter 

Kl. 13.15 Pause

Kl. 13.30
Storbylegevakten
Egil Wahl, prosjektleder i  Advansia/Omsorgsbygg 

Kl. 13.50
Nye Radiumhospitalet - Nytt klinikk- og protonbygg
Anne Underhaug, arkitekt i AART Architects 
Michael Ramm Østgaard i Momentum og 

Kl. 14.15 Pause

Kl. 14.30
Sykehuset og byen – muligheter og utfordringer
Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør, avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten

Kl. 14.50
Ny sikkerhetspsykiatri – vanskeligheten ved å plassere et bygg
Marit Bjartveit, klinikkleder ved Oslo universitetssykehus, psykiatri og avhengighet og Camilla Aanestad, programleder Ny Sikkerhetspsykiatri OUS 

Kl. 15.10 Pause

Sykehuset og byen - muligheter og utfordringer.
Hva innebærer det å utvikle sykehus integrert i byen? Hvilke positive og negative konsekvenser har det? Er det en umulig oppgave? Eller kan det gjennomføres uten at hverken byen eller sykehuset må gi avkall på viktige kvaliteter?

Kl. 15.20
Sykehuset og byen - på tide at helseforetakene tar en mer aktiv rolle i byutviklingen
Martin Rasch Ersdal, Arkitekt og byplanlegger MNAL i Grape Architects 

Kl. 15.35
Må sykehusene være så store?
Tarald Rohde, tidligere seniorrådgiver i Sintef 

Kl. 15.50
Sektor-logikk og urban logikk
Karl Otto Ellefsen, arkitekt og professor emeritus i urbanisme, ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Kl. 16.05
Paneldebatt
Martin Rasch Ersdal, Tarald Rohde, Karl Otto Ellefsen og Just Ebbesen

Ca. Kl. 16.45 Slutt