To flotte og inspirerende dager har kommet til veis ende. Lederkonferansen er over for i år og vi sitter igjen med mange inntrykk, nye bekjentskaper, ny kunnskap og faglig påfyll. Først og fremst vil vi gratulerer Nina Mevold nok en gang som vinner av årets Helselederpris, det var vel fortjent! Dette er en prestisjetung pris som vi i NSH synes er en ære å få dele ut. Vi håper den faglige delen har gitt utbytte til alle som deltok, uavhengig av arbeidssted. Det er mye å lære av andre og det kom frem mange gode eksempler på både presisjonsmedisin, pasientsikkerhet, ledelse, tilsyn og prosedyrer. Vi hadde som i fjor også fantastisk underholdning i år, der Lasse Vermeli (kjent fra Les Miserables) åpnet hele Lederkonferansen med vakker sang og fin tale. Under middagen på Stratos var det Vestre Viken HF som hadde revy med fem utrolig morsomme numre. Hele salen skrattlo! Neste år er det Helse Møre og Romsdal som har tatt på seg oppdraget med underholdning. Vi gleder oss!

Takk til alle deltakere og utstillere som bidro til å gjøre denne konferansen vellykket, vi håper å se dere på konferanse hos oss igjen!

Vi vil også takke alle foredragsholdere* og møtelederne våre Erik Kreyberg Normann og Cecilie Øyen, styreleder og nestleder i NSH. 

*
Bent Høie, helse- og omsorgsminister i Helse- og omsorgsdepartementet
Erik Fosse, leder ved Oslo universitetssykehus, intervensjonssenteret og professor II ved Universitetet i Oslo, inst. for klinisk medisin
Mark Caulfield, Chief Scientist at Genomics England 

Thomas Smedsrud, prosjektleder BigMed, Oslo universitetssykehus, intervensjonssenteret
Bjørn Erikstein, adm. direktør ved Oslo universitetssykehus 

Eivind Hansen, adm. direktør ved Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus
Rune Hallingstad, rådmann i Ullensaker kommune
Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen 

May Janne Botha Pedersen, klinikkdirektør for Ringerike sykehus, Vestre Viken
Martin Veland, klinikksjef ved Lovisenberg Diakonale sykehus, psykiatrisk akuttavdeling
Anne-Grete Skjellanger, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, I trygge hender 24-7
Stephan Ore, konsernoverlege i Norlandia Care Group, og medisinsk faglig ansvarlig ved Oppsalhjemmet
Heidi Merete Rudi, assisterende direktør i Statens helsetilsyn
Eldar Søreide, fagdirektør ved Stavanger universitetssykehus
Anne-Lise Kristensen, ombud ved Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
Marit Fagerli, avdelingssjef ved St. Olavs Hospital, øyeavdelingen
Geir Arne Mathiesen, flyger i Norsk Luftambulanse
Geir Sverre Braut, seniorrådgiver i Helse Stavanger

Takk for i år, håper å se dere neste år :)

Fra alle oss i NSH