Eva Håheim Pedersen er stedlig leder for Kongsberg Sykehus, og det er niende gang den prestisjetunge prisen deles ut.

– Helsesektoren har flertall av kvinnelige ansatte, og derfor også et særlig ansvar for å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere. Skal Norge få flere kvinnelige ledere i årene fremover må de få muligheten til å utvikle seg i den sektoren hvor det er flest kvinner. Det er derfor svært gledelig at NSHs Helselederpris i år går til en dyktig kvinnelig helseleder, sier statsråd Bent Høie.

– Vi i NSH er stolte av å løfte fram en kvinnelig leder som Eva Håheim Pedersen til årets Helselederpris, sier styreleder i NSH, Erik K. Normann.

– Etter å ha snakket med mange som kjenner prisvinneren godt, har vi fått svært gode referanser. «Eva har gjennomført en stor snuoperasjon. Hun er tydelig, har klare mål, er utrolig systematisk, strategisk og styrer rolig og stødig. Hun har fått kontroll på økonomien, økt medarbeidertilfredsheten, jobber målrettet med kompetanseutvikling og oppleves som en uredd og tilstedeværende leder. Hun jobber langsiktig og har nettopp lagt frem en strategisk plan for sykehuset frem til 2025. Det viser at hun satser på sykehuset - at det er levedyktig, men også viser tydelig hvor man skal. Det skaper trygghet og optimisme i sykehuset og blant ansatte og i lokalmiljøet. Hun har fått tilbake arbeidsgleden og entusiasmen blant ansatte»,  heter det blant annet i tilbakemeldingene vi har fått. Dette er rett og slett  imponerende for en leder i en så krevende sektor, sier Erik K. Normann. 

– Prisen gjør meg stolt og ydmyk. Som leder skaper man resultater sammen med de ansatte. Jeg deler denne prisen med alle de flotte medarbeidere på Kongsberg. Dette er en flott anerkjennelse av de resultatene vi sammen har skapt på Kongsberg sykehus. Tusen takk, sa Eva Håheim Pedersen i sin takketale.