Programkomité:
Turid Lohne Velund, seniorrådgiver i Røyken kommune, rådmannens stab
Stephan Ore, sykehjemslege og medisinskfaglig rådgiver i Norlandia Health Care Group, Oppsalhjemmet
Torunn Nesset, rådgiver ved Diakonhjemmet Sykehus, enhet for kvalitet og pasientsikkerhet
Øyvind Jørgensen, virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon, Ammerudhjemmet
Sekretariatet i NSH

Utdrag fra programmet: 

Fremtidens eldreomsorg

Åse Michaelsen, eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring – hva er det viktigste budskapet
Johnny Advocaat-Vedvik, Manager/People Advisory Services i Ernst & Young AS

Ledelseskultur – et tilbakeblikk
- hvordan har dagens helseledelse blitt til
- hvilken vei må vi gå for fremtiden
- hva er serviceledelse, etisk ledelse, endringsledelse
Geir Lahnstein, seniorforsker, forfatter

Kvalitetsarbeid og risikokultur
Pasientsikkerhetsvisitt. Ledelse blir ofte beskylt for avstand til praksis
- ville du latt dine pårørende vært pasient på dette hjemmet?

Stephan Ore, sykehjemslege og medisinskfaglig rådgiver i Norlandia Health Care Group, Oppsalhjemmet

Digital ledelse og kompetanse i kommunene
Kompetanse på å forholde seg til teknologien, begrensninger i lovverket
Hvordan få organisasjons- og ledelseskultur som gjør at man har den riktige digitale kompetansen? Organisasjons- og ledelsesutviklingsprosjekt.
Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune

Inn på tunet – personer med demens  
I september 2016 startet de opp med tilbud for personer med demens. Inn på tunet-tilbudet er et samarbeid med Nittedal kommune, og to dager i uken kommer seks personer på besøk

Margrethe Henden Aas, leder for Aaraas Gård 

Ungdom og eldre – en ressurs for hverandre
"Jobbvinner i praksis" er et av tiltakene i regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, Kompetanseløft 2020. Gjennom prosjektet lærer elevene om ernæring som en del av helsearbeiderfaget. Så langt viser resultatet at flere søker VG2 Helsearbeiderfaget enn før prosjektet startet og beboerne får fine matopplevelser og gode samtaler med ungdommene. Ansatte rapporterer om magiske øyeblikk på avdelingen – vi ønsker fokus på beboernes opplevelser med dette.
Linda Stein, prosjektleder i Jobbvinner i «Nye» Namsos kommune. Det omfatter kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos 

Dronning Ingrids hage - en hageby for personer med kognitiv svikt
I de tradisjonelle sykehjemsbyggene kan ikke beboerne bevege seg helt fritt. Når det bygges en egen hagelandsby over to plam, med mindre bogrupper og hager formet som et stort åttetall, slik at man alltid kommer tilbake til start, kan beboerne selv gå til puben, på butikken eller til klubben uten å måtte ha følge av en pleier
Inger-Lise Kjos, spesialkonsulent II/helsefaglig rådgiver bygg i Oslo kommune
 
Helsestasjon for eldre – erfaringer
Eva Marie Salte og Marianne Weberg, prosjektleder i Oslo kommune, bydel Grünerløkka 

Kampen omsorg+  – trygghet, aktivitet og sosialt fellesskap
Marit Müller-Nilssen, daglig leder ved Kampen omsorg pluss 

Samarbeid om pasienter i ernæringsmessig risiko
Kristine Nordkvelle, klinisk ernæringsfysiolog, Lovisenberg Diakonale sykehus og Oslo kommune, bydel Sagene