Tid og sted: 11. og 12. oktober 2017, Oslo Kongressenter

Pris per deltaker inkl deltakeravgift og obligatorisk dagpakke kr 4350 for medlemmer i NSH, og kr 5350 for ikke-medlemmer

  • Pris for brukerorganisasjon/studentpris: kr 1500 inkludert obligatoriske dagpakker

  • Kurset er godkjent av Den norske legeforening med følgende: Allmennmedisin - 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen, Samfunnsmedisin - 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning, Barne- og ungdomspsykiatri - 14 timer for spesialistenes etterutdanning.

  • Vi gjør oppmerksom på at faktura sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes straks din påmelding er gyldig og kun til e-post. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på et bestillingsnummer/referansenummer/meridanummer.

  • Påmeldingsfrist: 6. oktober

  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 6. oktober belastes full avgift

  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll


Som deltaker på konferansen er du selv ansvarlig for å bestille hotellovernatting. Hvis du ønsker å benytte deg av pris forhandlet av oss, kan du bestille via denne linkenhttp://meetings.event123.no/NSHrom/bestilling/hjem.cfm Hotellets egne bestillings- og avbestillingsregler gjelder.

Programkomité:
Lars Lien, Sykehuset Innlandet
Trygve Kongshavn, Fjell Legesenter og Vestre Viken
Bror Just Andersen, Bærum sykehus
Anne Kristine Nitter, Fredrikstad kommune
Hararld Støvind, Akershus universitetssykehus
Anna-Sabina Soggiu, Høgskolen i Sørøst-Norge
Anne-Grethe Terjesen, Helsedirektoratet og Pårørendealliansen
Sekretariatet i NSH