Hva innebærer det å utvikle sykehus integrert i byen? Hvilke positive og negative konsekvenser har det ? Er det en umulig oppgave? Eller kan det gjennomføres uten at hverken byen eller sykehuset må gi avkall på viktige kvaliteter? Temaet er tenkt gjennomført i to deler, der vi i den første fokuserer på storbyen med Oslo som eksempel. I del 2 vil vi dra til Tønsberg og se mer på forhold som er gjeldende for sykehus i de mindre byene.

Program kommer