• Sted: Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg. https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tonsberg/quality-hotel-tonsberg/ 
  • Pris for konferansen: kr 6950 for medlemmer og kr 7950 for ikke-medlemmer, inkludert obligatoriske dagpakker og omvisning
  • Historisk byvandring med guide, påfølgende 4-retters sharing meny på Foyn, kr 495. Osndag 22. september
  • Festmiddag torsdag 23. september, 3-retters inkludert aperitif, kr 795. Drikke utover dette betales av den enkelte
  • Omvisning torsdag 23.september på sykehuset, felles buss tur/retur
  • Ordrebekreftelse sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes i EHF-format før arrangementet 
  • Påmeldingsfrist: 26. august 2021. Mulig å melde seg på etter fristen. Send en mail til julie@nsh.no. 
  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 9. september belastes full deltakeravgift
  • Ønsker du å være utstiller? Ta kontakt med oss på julie@nsh.no
  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.
  • For hotellrombestilling til avtalepris for konferansen gå til https://www.nordicchoicehotels.no/transformation/?hotelId=7405  Legg inn kode: NSH21

 

Bidragsytere til årets program:
Anders Lager, leder for Arkitektforum for helsebygg og senior architect MNAL i Nordic Office of Architects 

Marte Loen, styremedlem i Arkitektforum for helsebygg og arkitekt i LINK arkitektur

Rune Reinaas, styremedlem i Arkitektforum for helsebygg og prosjektsjef i Helse Sør-Øst

NSHs sekretariat

Tønsbergprosjektet er det syvende og siste byggetrinnet i en utbygging som har pågått i 30 år. En realisering av en ambisjon om en helhetlig sykehusutbygging og en del av utviklingen av Sykehuset i Vestfold HF. Nå står det snart ferdig. En nytt bygg med akuttsenter, sengeområder, poliklinikker og barne- og ungdomssenter, og et bygg for psykisk helsevern som ble tatt i bruk i 2019.

Tønsbergprosjektet er Norges mest innovative sykehusbyggprosjekt. Målet har vært å bygge billigere og raskere. Det bidro til at Tønsbergprosjektet måtte tenke nytt. Med en gjennomføringsmodell som aldri tidligere er benyttet i sykehusprosjekter, verdistyrt prosjektering og utstrakt bruk av digitale verktøy har Tønsbergprosjektet brakt sykehusplanlegging og byggebransje et nytt steg framover. 

NSH og Arkitektforum er derfor veldig glade for at vi har fått en unik anledning til å besøke Tønsbergprosjektet like før det åpnes offisielt.  Invitasjonen vil vi dele med deg! 
Konferansen går over to dager. Den første dagen er temaene relatert til Tønsbergprosjektet. Den andre dagen stiller vi spørsmål om hva det betyr at sykehuset ligger i byen, og ikke midt mellom flere byer. Hva betyr det for sykehuset og hva betyr det for byen?   
Velkommen til Tønsberg og Tønsbergprosjektet!

Program
Torsdag 23. september

Kl. 09.00 Registrering og kaffe

Kl. 09.30 
Velkommen!
Kine Stabekk, generalsekretær i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening og møteleder Anders Lager, leder for Arkitektforum for helsebygg Bekreftet

Kl. 09.40
Velkommen til Tønsberg! 
Foredragsholder kommer

Kl. 10.00
Et sykehus gjennom 30 år og syv byggetrinn 
Foredragsholder kommer

Kl. 10.20 
Nye bygg i møte med fremtidens helsetjeneste 
Morten Tønnessen, prosjektkoordinator Sykehuset i Vestfold

Kl. 10.40
Bygg for psykisk helsevern
Tone Overå, Master i arkitektur MNAL Bølgeblikk

Kl. 11.00
Bygg for somatikk
Hugh Serendahl, sivilarkitekt i Tønsbergprosjektet

Kl. 11.20
Hvordan skape mye med lite? 
Ane Wierli Nilsen, Link, Interiørarkitekt MNIL

Spørsmål fra salen

Kl. 12.00 
Lunsj i restauranten

Prosessen 

Kl. 13.00
Tønsbergprosjektet har hatt ambisiøse mål. I hvilken grad er målene nådd? Og hva er erfaringene? 
Ellen Kongshaug, eiendomssjef ved Sykehuset i Vestfold 
Gabrielle Bergh, sivilarkitekt i LINK Arkitektur 

Kl. 13.30
Hvordan har verktøyene virket? En utstrakt bruk av Open-BIM, Target Value Design (TVD) og Virtual Design and Construction (VDC) skulle bidra til å nå målene. 
Det var også høye ambisjoner om å bruke nye og innovative digitale verktøy. Hva fungerer bra og ga merverdi til prosessen og prosjektet?
Inge Aarseth, prosjektleder digitalsamhandling Sykehuset i Vestfold HF
Hans Thomas Gaarder, prosjektdirektør i Skanska Norge

Kl. 14.00
Hvis vi skulle valgt gjennomføringsmodell på nytt? 
Som det første og eneste sykehusprosjekt har Tønsbergprosjektet benyttet en gjennomføringsmodell som forutsetter et tett samspill mellom totalentreprenør, rådgivergruppe og byggherre (Integrated Project Delivery). Hva er erfaringene?
Tom Einertsen, prosjektdirektør Tønsbergprosjektet
Hans Ole Haugen, Mulitconsult. Oppdragsgiver for rådgivergruppen CURA, bestående av Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur AS, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk Arkitekter

Kl. 14.30 
Hvordan skaper vi innovasjon, og hvordan blir det vellykket? Paneldebatt
Hva har det vært verdi i? Hva bør føres videre i andre prosjekt? Har noe vært bortkastet?
Hvordan skaper vi innovasjon, og hvordan blir det vellykket?


Felles omvisning på Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
Avreise med buss fra hotellet til sykehuset, kl. 15.30 – start omvisning ca. 16.00 
Buss tilbake til hotellet ca. 18.00

Kl. 20.00 Aperitif 
Kl. 20.30 Festmiddag på konferansehotellet

Fredag 24. september

Kl. 08:45
Refleksjoner fra omvisningen, uformell samtale
Samtaleleder kommer

Sykehus i byen

Kl. 09.30
Hva betyr det for byen at sykehuset ligger i sentrum?
Utfordringer, muligheter og potensial, sett fra Tønsbergs perspektiv.
Foredragsholder kommer

Kl. 10.00
Urbanisme og sykehuset i den mindre byen
Hva skjer med byen hvis sykehuset forsvinner? 
Foredragsholder kommer

Kl. 10.30
Pause

Kl. 10.45
Tema kommer

Kl. 11.05
Psykisk helsevern i byen - Tønsberg
Avdelingen for alderspsykiatri flyttet fra Granli i Sem til nye lokaler på sykehusområdet i Tønsberg. Hva har de mistet, hva har de fått?
Foredragsholder kommer

Kl. 11.30
Tema kommer

Kl. 12.00
Psykisk helsevern ‘på landet’ 
Finnes det et alternativ til den trend av samlokalisering med somatikk og sentralisering vi nå ser? Finnes det fortsatt en verdi i de gamle asylene?
Foredragsholder kommer

Kl. 12.30
Avsluttende paneldebatt 

Kl. 13.30
Slutt, «Grab and go» lunsj