www.nsh.no

Hege Gjessing

Hege Gjessing

Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold HF