NSHs Helselederpris 2020 går til Helge Garåsen, Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune. 

Helge Garåsen, Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune er tildelt NSHs Helselederpris for 2020. 
Prisen ble delt ut av helse- og omsorgsminister Bent Høie og NSHs styreleder Erik Kreyberg Normann under Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings (NSH) Lederkonferanse torsdag 6. februar.

- For at pasientene skal oppleve å få gode, helhetlige tjenester, må sykehus og kommuner samarbeide bedre. Dette har årets prisvinner, Helge Garåsen, vært opptatt av og jobbet for i lang tid. Garåsen har stått i spissen for et tett samarbeid som bør være til inspirasjon for mange, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

– Vi i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) er stolte av å løfte fram nok en god helseleder. I hans tid som kommuneoverlege kom samarbeidet mellom kommunen og sykehuset inn i et langt mer konstruktivt spor og han argumenterte sterkt for tettere samhandling mellom sykehus og kommune for å tette gapet mellom det høyspesialiserte sykehuset og kommunens helse- og omsorgstjenester. Dette synes vi er veldig imponerende og valget ble derfor enkelt. Helge Garåsen er en verdig vinner av Helselederprisen, sier styreleder i NSH, Erik Kreyberg Normann. 

Prisen er på kr. 10.000 samt en gave og deles ut på NSHs årlige Lederkonferanse. Ansatte i norsk helsetjeneste oppfordres til å nominere leder til prisen, som i år deles ut for fjortende gang siden prisen ble instituert i 2007.

Tidligere vinnere av NSHs Helselederpris:
2019 – Tron Simen Doksrød, avdelingsleder ved Sykehuset Telemark HF, anestesiologisk avdeling
2018 – Nina Mevold, kommunaldirektør, Bergen kommune
2017 – Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, viseadm. direktør 
2016 – Eva Håheim Pedersen, Vestre Viken HF, Kongsberg, klinikkdirektør
2015 – Karsten Popp Dideriksen, Ål kommune, kommunalsjef for helse- og sosialsektoren
2014 – Øyvind Jørgensen, Kirkens bymisjon, Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, institusjonsleder
2013 – Stener Kvinnsland, Haukeland universitetssjukehus, adm. direktør
2012 – Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, adm. direktør
2011 – Liv Isaksen, Bergen kommune, Mildeheimen sykehjem, institusjonssjef
2010 – Gjertrud Risnes Spillum, Ullevål servicedivisjon, divisjonsdirektør
2009 – Astrid J. Eidsvik, Helse Sunnmøre HF, adm. direktør
2008 – Margit Sørhus, Haukeland universitetssjukehus, Habiliterings- og rehabiliteringsklinikken, klinikkdirektør
2007 – Delt mellom Karen Kaasa, Nøtterøy kommune, kommunaldirektør og Sissel Moe Lichtenberg, Stavanger universitetssjukehus, Kvinne- og barneklinikken, direktør