• Pris for medlemmer i NSH kr 2000

  • Pris for ikke-medlemmer i NSH kr 2200

  • Påmeldingsfrist: 13. januar 2021

  • I forkant av konferansen vil vi kommunisere direkte med alle deltakere som er påmeldt på e-post. Du vil få tilsendt en link til den digitale plattformen

  • Bindende påmelding.

Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. 


Ordrebekreftelse sendes til den e-postadresse du oppgir ved påmelding, du er selv ansvarlig for å føre på eventuelt bestillingsnr/ref.nummer. Faktura ettersendes i EHF-format. 

 

Programkomite:
Helen Brandstorp, divisjonsdirektør i Helsedirekoratet, divisjon analyse og samfunn
Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling akuttmedisin og beredskap

Kine Jordbakke, kommunelege i Seljord kommune
Håkon Gammelsæter, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF/Helsedirektoratet
Thomas Lindner, leder for RAKOS 
Frank Olav Hvaal, klinikksjef ved Sykehuset Telemark, Akutt- og beredskapsklinikken
NSHs sekretariat