NSHs helselederpris skal inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget fagområde.

NSHs helselederpris for god ledelse i helsetjenesten kan gis til en leder, et lederteam eller institusjon i norsk helsetjeneste.

Noen av vinnerne:

  • Tron Simen Doksrød, Sykehuset Telemark
  • Nina Mevold, Bergen kommune
  • Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen
  • Eva Håheim Pedersen, Vestre Viken
  • Karsten Didriksen, Ål kommune
  • Øyvind Jørgensen, Ammerudhjemmet
  • Stener Kvinnsland, Helse Bergen
  • Liv Isaksen, Mildeheimen sykehjem

 

Lederkonferansen 2020 finner sted 6. og 7. februar.
For mer informasjon og nominasjon se HER