• Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen, https://www.radissonblu.com/no/royalhotell-bergen
  • Pris for konferansen: kr 6950 inkludert obligatoriske dagpakker og omvisning
  • Ordrebekreftelse sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes i EHF-format før arrangementet 
  • Påmeldingsfrist: 10. mars 2019. Mulig å melde seg på etter fristen. Send en mail til trine@nsh.no, eller møt opp!
  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 1. mars belastes full deltakeravgift
  • Ønsker du å være utstiller? Ta kontakt med oss på nsh@nsh.no
  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.
  • Hotellovernatting: Som deltaker på konferansen er du selv ansvarlig for å bestille og betale din hotellovernatting. Hvis du ønsker å benytte deg av pris forhandlet av oss, kan du bestille via  http://meetings.event123.no/NSHrom/bestilling/paamelding.cfm
     

Bidragsytere til årets program:

Inger Johanne Rushfeldt, styreleder i Arkitektforum for helsebygg og daglig leder i PIR II
Rune Reinaas, styremedlem i Arkitektforum for helsebygg og prosjektsjef i Helse Sør-Øst

Bror Ragnar Hansen, prosjektleder og arkitekt ved Haukeland universitetssykehus, Helse  Bergen HF

Siri Rørholt, specialist manager ved Rambøll Norge

Per Kleve, styremedlem i Arkitektforum for helsebygg og daglig leder ved Origo arkitektgruppe
Florian Wagnerberger, arkitekt i Nordic - office of architecture

Anne Guri Grimsby, senior partner i Arkitema Architects

Tarald Rohde, seniorrådgiver i Sintef

NSHs sekretariat