• Pris for medlemmer i NSH kr 4750 inkludert obligatoriske dagpakker

 • Pris for ikke-medlemmer i NSH kr 5750 inkludert obligatoriske dagpakker

 • Påmeldingsfrist: 25. september 2018

 • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 19. september belastes full avgift

 • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll
 • Konferansen er godkjent av Den norske legeforening med følgende:
  Allmennmedisin: 13 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning
  Fysikalsk medisin og rehabilitering: 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  Geriatri: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs


  Ordrebekreftelse sendes til den e-postadresse du oppgir ved påmelding. Faktura ettersendes i EHF-format der dette er mulig, ellers til den e-post du har oppgitt. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på bestillingsnummer/referansenummer/medridanummer.

Hotellovernatting: 
Som deltaker på konferansen er du selv ansvarlig for å bestille din hotellovernatting. Hvis du ønsker å benytte deg av pris forhandlet av oss, kan du bestille via http://meetings.event123.no/NSHrom/bestilling/hjem.cfm
Hotellets egne bestillings- og avbestillingsregler gjelder

Programkomité:
Turid Lohne Velund, seniorrådgiver i Røyken kommune, rådmannens stab
Stephan Ore, sykehjemslege og medisinskfaglig rådgiver i Norlandia Health Care Group, Oppsalhjemmet
Torunn Nesset, rådgiver ved Diakonhjemmet Sykehus, enhet for kvalitet og pasientsikkerhet
Øyvind Jørgensen, virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon, Ammerudhjemmet
Sekretariatet i NSH