Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.

Ordrebekreftelse sendes til den e-postadresse du oppgir ved påmelding, du er selv ansvarlig for å føre på eventuelt bestillingsnr/ref.nummer. Faktura ettersendes i EHF-format. 

Kl. 09.00
Registrering og kaffe

Kl. 09.45
Velkommen!
Kine Martinez, generalsekretær i NSH og møteleder

Kl. 09.50
Handlingsplan for forebygging av selvmord. Nullvisjon- er det realistisk?
Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 

Kl. 10.10
Status og konsekvenser av Covid-19 for kommunenes psykisk helse- og rustjenester
Solrun Elisabeth Steffensen og Trond Asmussen, faglige rådgivere i NAPHA

Kl. 10.30
Hvordan er det å være leder i krise?
Marit Bjartveit, klinikkleder ved Oslo universitetssykehus, klinikk psykisk helse og avhengighet

Kl. 10.50
Pause

Kl. 11.10
Psykisk helsevern under pandemien - våre erfaringer
Thor Børre Sangesland, beredskapsleder og Erik Ganesh Iyer Søegaard, overlege ved OUS, klinikk psykisk helse og avhengighet.

Kl. 11.30
Etablering av Covid-sengepost, erfaringsdeling
Åse S. Lexberg, avdelingsoverlege ved Drammen sykehus

Kl. 11.50
Kommunene har en plikt til å ivareta lokalbefolkningen i en pandemi
Arne Myrland, kommunaldirektør i Bodø kommune

Kl. 12.15
Spørsmål fra salen

Kl. 12.30
Lunsj

Kl. 13.30
40% færre oppsøke psykiatrisk legevakt under pandemien – hvem var disse og hvorfor? 
Erlend Strand Gardsjord, lege og PhD

Kl. 14.00
Kan virtuelle helsetjenester øke tilgangen til behandling for psykiske lidelser?
Inger Meland Buene, klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold, klinikk psykisk helse og avhengighet 

Kl. 14.30
Pause

Kl. 14.45
10 millioner ekstra til hjelpetelefoner for selvmordsforebygging
Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse 

Kl. 15.10
Den psykiske folkehelsa, under press?
Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

15.30
Hvordan skape en trygg plattform som bidrar til sunn åpenhet om psykisk helse
Ingebjørg F. Blindheim, grunnlegger av Psykt ærlig og vinner av Tabuprisen 2020 

Kl. 16.00 Slutt