Årets kveldsmøte hadde et tema og program som det ble vist stor interesse for. Det var fullt hus og vi hadde deltakere fra mange ulike bransjer og sektorer. Dette var et tema som omfanget mange, det er gøy!

Det ble mange interessante diskusjoner ledet av møtelederne våre Erik Kreyberg Normann, styreleder i NSH og Markus Moe, redaktør i Dagens medisin. Deltakerne fikk mange forskjellige synsvinkler på reelle problemstillinger knyttet til deres arbeid. Det er mange spennende innovasjoner, teknologi og muligheter fremover, så det blir ikke det siste møte med dette temaet!

Foreleserne:

Naeem Zahid, Senior Business Developer i Telenor
Christine Bergland, direktør for Direktoratet for e-helse 

Bjørn Erik Thon, direktør ved Datatilsynet
Thorleif Jansen, medisinsk ansvarlig lege i Kry
Helge Stene-Johansen, direktør fag og utvikling ved Sykehuset Østfold
Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst

Grethe Aasved, administrerende direktør ved Aleris
Marit Lind, viseadministrerende direktør ved Univeristetssykehuset Nord-Norge