NSHs helselederpris for god ledelse i helsetjenesten kan gis til en leder, et lederteam eller institusjon i norsk helsetjeneste. Prisen er en anerkjennelse og belønning. Følgende områder vuderes:

 • en ledelseskultur og/eller filosofi som har hatt positiv innvirkning på arbeidsmiljøet
 • arbeidsinnsats med sikte på effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene.
 • ledelse med et tverrfaglig fokus
 • grunnlaget for tildeling av prisen kan være både et enkeltstående ledergrep eller en lederkultur utviklet over tid.
 • NSHs helselederpris kan tildeles uavhengig av om lederen/ledergruppen/-institusjonen er medlemmer av NSH.
 • NSHs helselederpris skal inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget fagområde. Prisen har også til hensikt å skape økt oppmerksomhet i befolkningen generelt om betydningen av at en godt fungerende helsetjeneste i tillegg til å ha kompetente faglige medarbeidere også må ha gode ledere.
 • Tildelingen av NSHs helselederpris bestemmes av styret i NSH. Et begrunnet forslag til kandidater sendes NSH innen 10. november. Vurderingen av kandidater vil være konfidensiell og det kan tildeles flere priser dersom NSHs styre vurderer at flere kandidater fortjener prisen.
 • NSHs helselederpris består av et beløp på kroner 10.000, et diplom og en kunstgjenstand.
 • NSHs helselederpris deles ut årlig i forbindelse med NSH’s Lederkonferanse.

Slik nominerer du

 • Alle kan nominere - leder, lederteam eller institusjoner.
 • Grunngi kort hvorfor dere mener denne lederen/lederteamet eller institusjonen skal nomineres.
 • Gi en kort redegjørelse for hva dette har resultert i på deres arbeidsplass.
 • Send epost til nsh@nsh.no
 • Bruk denne malen: Nominasjon 2019.docx
 • Personer, team eller institusjoner kan regne med omtale i media og må være representert ved overrekkelsen på NSHs Lederkonferanse.

Tidligere vinnere
 

2018: Nina Mevold, Bergen kommune, kommunaldirektør

2017: Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, viseadm. direktør

2016: Eva Håheim Pedersen, Vestre Viken, klinikkdirektør

2015: Karsten Popp Didriksen, Ål kommune, kommunalsjef

2014: Øyvind Jørgensen, Kirkens bymisjon, leder ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

2013: Stener Kvinnsland, Helse Bergen, administrerende direktør

2012: Stein Kinserdal, Sykehuset Vestfold, administrerende direktør

2011: Liv Isaksen, Bergen kommune, Institusjonssjef Mildeheimen sykehjem

2010: Gjertrud Risnes Spillum, Ullevål Servicedivisjon, divisjonsdirektør

2009: Astrid J. Eidsvik, Helse Sunnmøre, Administrerende direktør

2008: Margit Sørhus, Haukeland Universitetssykehus, Klinikkdirektør ved Helse Bergen

2007: Karen Kaasa, Nøtterøy kommune, kommunaldirektør  og Sissel Moe Lichtenberg, Stavanger Universitetssjukehus, direktør ved Kvinne- og barneklinikken