Norsk sykehus- og helsetjenesteforening inviterer til konferanse
PSYKISK HELSE 2018 HOLD AV DATO!


Årets møteplass for alle som jobber med og/eller er opptatt av psykisk helse
11. og 12. oktober i Oslo - velkommen!

Ønsker du allerede nå å bestille utstillerplass -  ta kontakt med julie@nsh.no