Programkomite: 
Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling Nødnett 
Håkon Gammelsæter, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet 
Thomas Lindner, fagsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
Erik Zakariassen, forsker II ved Nasjonalt senter for legevaktmedisin UNI helse og 1. amanuensis Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB 
Olav Østebø, ass. ambulansesjef/beredskapskoordinator i Helse Stavanger

Som deltaker på konferansen er du selv ansvarlig for å bestille hotellovernatting. Hvis du ønsker å benytte deg av pris forhandlet av oss, kan du bestille via denne linken: linken: http://meetings.event123.no/NSHrom/bestilling/hjem.cfm
Hotellets egne bestillings- og avbestillingsregler gjelder.

  • Konferansen er godkjent av Dnlf, tellende med 11 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning for allmennmedisin, 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin, samt 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i anestesiologi.
  • Deltakeravgift inkludert dagpakker - for medlem i NSH kr 4250, for ikke-medlem kr 5250
  • Konferansemiddag på Scandic Oslo City mandag 28. november kl.18.00. 3-retters middag inkl. kaffe kr 365. Drikke kommer i tillegg og bestilles og betales av den enkelte
  • Vi gjør oppmerksom på at faktura sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes straks din påmelding er gyldig 
  • Du er selv ansvarlig for bestilling av hotell hvis dersom du trenger dette. Kan bestilles HER og hotellets egne avbestillingsregler gjelder
  • Påmeldingsfrist: 28. oktober 2016
  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 14. november belastes full avgift
  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll