Vi ønsker å sette e-helse i helsesektoren generelt og kommunesektoren spesielt på dagsorden. Ambisjonen er å utvikle et møtested for politikere, kommunale ledere, leverandører, forskere og andre som arbeider med e-helse og helsenæring.

  • (Innovativ) anskaffelsesstrategi for offentlig sektor - hva hemmer, hva fremmer innovasjon og anvendelse av teknologi i helse- og velferdssektoren
  • Former for utviklingssamarbeid
  • Transformering av teknologi fra en bransje (f.eks. oljeindustri) til en annen (helsesektoren)
  • Langsiktig strategisk og operativt samarbeid, formelle samarbeidsstrukturer og arenaer