Statutter for helselederprisen

NSHs pris for god ledelse i helsetjenesten NSHs helselederpris for god ledelse i helsetjenesten kan gis til en leder, et lederteam eller institusjon i norsk helsetjeneste. Prisen er en anerkjennelse og belønning. Følgende områder vuderes:

 • en ledelseskultur og/eller filosofi som har hatt positiv innvirkning på arbeidsmiljøet
 • arbeidsinnsats med sikte på effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene.
 • ledelse med et tverrfaglig fokus
 • grunnlaget for tildeling av prisen kan være både et enkeltstående ledergrep eller en lederkultur utviklet over tid.
 • NSHs helselederpris kan tildeles uavhengig av om lederen/ledergruppen/-institusjonen er medlemmer av NSH.
 • NSHs helselederpris skal inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget fagområde. Prisen har også til hensikt å skape økt oppmerksomhet i befolkningen generelt om betydningen av at en godt fungerende helsetjeneste i tillegg til å ha kompetente faglige medarbeidere også må ha gode ledere.
 • Tildelingen av NSHs helselederpris bestemmes av styret i NSH. Et begrunnet forslag til kandidater sendes NSH innen 10. november. Vurderingen av kandidater vil være konfidensiell og det kan tildeles flere priser dersom NSHs styre vurderer at flere kandidater fortjener prisen.
 • NSHs helselederpris består av et beløp på kroner 10.000, et diplom og en kunstgjenstand.
 • NSHs helselederpris deles ut årlig i forbindelse med NSH’s Lederkonferanse.

Slik nominerer du kandidater til prisen

 • Alle kan nominere - leder, lederteam eller institusjoner.
 • Frist for nominasjon er 15. desember, og bruk ikke mer enn to sider totalt.
 • Fyll ut skjema som ligger under og send på epost til nsh@nsh.no.
 • Personer, team eller institusjoner kan regne med omtale i media og må være representert ved overrekkelsen på NSHs Lederkonferanse.

Nominasjon 2018.docx