• Pris for medlemmer i NSH kr 2100 inkludert obligatorisk dagpakke

  • Pris for ikke-medlemmer i NSH kr 2500 inkludert obligatorisk dagpakke

  • Påmeldingsfrist: 1. september 2018

  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 1. september belastes full avgift

  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll

Ordrebekreftelse sendes til den e-postadresse du oppgir ved påmelding. Faktura ettersendes i EHF-format der dette er mulig, ellers til den e-post du har oppgitt. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på bestillingsnummer/referansenummer/medridanummer.