Frambu
Riksrevisjonen
Delta
Fagforbundet
Kreftforeningen
KS
Anne-Karin Nygård
Forum For Ledelse og Servicedesign I Bildediagnostikk (FLSB)
Fellesorganisasjonen (Fo)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS)
Michael Ramm Østgaard
Cecilie Puntervold Øyen
Rehabiliteringssenteret AiR
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Stiftelsen Betania Alta
Gry Andersen
Diakonhjemmet Sykehus AS
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
Aleris Helse AS
Grete Roede AS
N.K.S. Eiksåsen Ms-Senter AS
Norlandia Care Norge AS
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad AS
Revmatismesykehuset AS
Fram Helserehab AS
Vikersund Kurbad AS
Volvat Medisinske Senter as
Østlandske Hjertesenter AS
Lovisenberg Diakonale Høgskole AS
VID Vitenskapelige Høgskole AS
Arkitektene Astrup og Hellern AS
Cerner Norge AS
Deconx International AS
Deloitte AS
Eliassen og Lambertz Nilssen Arkitekter AS
Ernst & Young AS
FCG Nirvaco AS
Inven2 AS
Mediq Norge AS
Norengros Johs. Olsen AS
Oec Gruppen AS
Origo arkitektgruppe as
QuestBack AS
RATIO Arkitekter AS
Siemens Healthcare AS
Skagerak Consulting AS
Tieto Norway AS
Unilabs Norge AS
Body Analyse AS
Documed AS
Lean Communications AS
Proffice Care AS
Sas Institute AS
Johan Aune
Blå Kors Lade behandlingssenter
Stiftelsen Betanien Bergen
PwC Bergen
Fengselshelsetjenesten, Helseavd. Bergen kommune
Knut H. Bergsland
Dag Bratlid
Janne Brunborg
Bjørn Buan
Fylkesmannen I Buskerud
Håkon Buvig
Arkitekt C.F. Møller Norge AS
Kathrine Cappelen
Akribe Cappelen Damm Akademisk
Stiftelsen Catosenteret
Tor Egil Christensen
Mette Dan-Weibel
Fosen DMS
Solli DPS
Gro Eggenheim
Bjørn Egner
Norsk Ergoterapeutforbund
Anne Grethe Erlandsen
Hanne Røtvold Farstad
Gudrun Marit Finstad
Alf Magne Foss
Norsk Fysioterapeutforbund
Anne Guri Grimsby
Vigdis Mariedatter Gulbrandsen
Thor Audun Gulbrandsen
avd. helse/sosialfag Høgskolen i Østfold
avd. helse/sosialfag Høgskolen i Bergen
avd. Helsefag Høgskolen i Hedmark
, Institut For Sykepleie Og Helsefremmede Arbeid, Fakultet For Helsefag Høgskolen i Oslo og Akershus
Stord Høgskolen Stord/Haugesund
Gro Sævil Haldorsen
Fylkesmannen I Hedmark
Helseøkonomiforvaltningen Helfo
Rådet for Psykisk Helse
Universitetet i Oslo/Avd. for helseled./helseøk.
Beitostølen Helsesportsenter
Are Helseth
Statens Helsetilsyn
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord-Trøndelag Hf
Sykehuset Innlandet HF
Nordlandssykehuset Hf
Oslo Universitetssykehus HF
Sørlandet sykehus HF
St Olavs Hospital HF
Stavanger universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Akershus Universitetssykehus HF
Sjukehusapoteka Vest Hf
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusbygg Hf
Martina Hansens Hospital
Legevakta I Drammensregionen IKS
Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevaktsamarbeid IKS
Ulf Harald Isaksen
Kåre Kallmyr
Stein Kinserdal
Ammerudhjemmet bo- og kultursenter Kirkens Bymisjon
Even Klinkenberg
Arendal kommune
Bærum Kommune
Drammen kommune
Eidskog Kommune
Enebakk Kommune
Etne Kommune
Evje og Hornnes Kommune
Fet kommune
Fredrikstad kommune
Hole kommune
Gamvik kommune
Gausdal kommune
Gol kommune
Grue Kommune
Asker kommune
Hvaler kommune
Hægebostad kommune
Karmøy kommune
Klepp kommune
Kongsvinger kommune
Krødsherad Kommune
Kvalsund kommune
Kvinesdal kommune
Leirfjord Kommune
Malvik Kommune
Molde kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Nesodden kommune
Nittedal Kommune
Nome kommune
Nord-Aurdal kommune
Notodden Kommune
Nøtterøy kommune
Oslo kommune
Vaksdal Kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Rygge kommune
Røyken kommune
Sande Kommune
Sandefjord kommune
Sauherad Kommune
Sigdal kommune
Skjåk Kommune
Sortland Kommune
Stord Kommune
Sveio kommune
Søndre Land kommune
Tinn Kommune
Tromsø kommune
Tvedestrand Kommune
Tysvær kommune
Vadsø Kommune
Vang Kommune
Vennesla kommune
Ål kommune
Vestvågøy kommune
Ås Kommune
Askim Kommune
Askøy kommune
Aurskog-Høland kommune
Båtsfjord Kommune
Flekkefjord Kommune
Førde Kommune
Kongsberg kommune
Lom Kommune
Lunner Kommune
Nes Kommune
Skedsmo kommune
Tønsberg kommune
Voss Kommune
Helsehuset Indre Østfold Med. Kompetansesenter
Olaug Pauline Kråkmo
Bernadette Kumar
Tone Løken
Geir Lahnstein
Den Norske Legeforening
Nordhordland Interkommunale Legevakt
Lars Lien
Bård Flattun Lilleeng
Arne Lindstad
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Per T. Lund
Anita Lyssand
Vinod, Helsefag/Kostnadsanalyser Mishra
Ingunn Lie Mosti
Akershus, Akershus Nes kommune
Bengt Hager Nilsen
Gro Bogen Nilsen
Medtek Norge
Erik Kreyberg Normann
Steinar Olsen
Hordaland Os kommune
Oslo Kommune Pasient- og Brukerombudet I Oslo og Akershus Sosial og Eldreombudet I Oslo
Norsk Pasientforening
Flemming Schou Pedersen
Oslo Pensjonistforbundet
Mikael Pontoppidan
Norsk Psykologforening
Palle, NIRAS Aarhus Røge
Norsk Radiografforbund
Tellef Raustøl
Godthaab Helse og Rehabilitering
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
Ravneberghaugen rehabiliteringssenter
Norsk Revmatikerforbund
Haugesund Sanit. Revmatismesykehus
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest Rhf
NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal
Ole Søberg
RBUP Øst og Sør
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
SINTEF Teknologi og samfunn
Tonje Sandberg
Toril Schwarz
Sigurd Seim
Jæren distriktspsykiatriske senter
Stiftelsen Betanien Hospital Skien
Sigbjørn Smeland
Dag Spangen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Tove Staff
Helsedir./avd. statistikk
Lukas Stiftelsen
Høgskolen Diakonova Stiftelsen Diakonova
Trondheim Stiftelsen Sintef
Maj-Len Sundin
Liv Marit Sundstøl
Ottar Svensen
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Norsk Sykepleierforbund
Nito - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon
Pernille Weiss Terkildsen
Inst. for helsefag Universitetet i Stavanger
Tromsø Universitetssykehuset Nord-Norge
Asgjerd Valstad
DNV GL Business Assurance Norway AS (Det Norske Veritas)
Pasient- og Brukerombudet I Vest-Agder
Fylkesmannen I Vestfold
Vestre Viken
Lars, Helse Nord RHF Vorland
NKS Bjørkeli AS Voss DPS
Malmö White Arkitekter AB
Pål Wiik
Frode Wikne
Rolf J. Windspoll

Resultat: