Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

2017: Dagsmøte om LIS

Sted
Scandic Flesland Airport, Bergen
Påmeldingsfrist

Pris

Medlem: Kr. 2800,- Ikke medlem: Kr. 3800,-
Tips en venn Skriv ut

Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover? NSH og de fire regionale utdanningssentrene inviterer til dagsmøte 2. november på Scandic Flesland Airport i Bergen. 

1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. Spesialistutdanningen moderniseres og får et kvalitetsløft. Det er innført læringsmål, felles kompetansemoduler, IKT-løsning for planlegging og dokumentasjon av kompetanse og det satses tungt på veiledning og supervisjon i praksis. I tillegg er fordelingen av ansvar, roller og oppgaver endret vesentlig.

De fire regionale utdanningssentrene inviterer, i samarbeid med NSH, til dagsmøte 2. november 2017 i Bergen. Målet er å formidle kunnskap og erfaringer med den nye ordningen og spre gode eksempler på løsninger så langt. Konferansen retter seg primært mot ledere på ulike nivåer i sykehus, faglige ledere, veiledere, leger i spesialisering, tillitsvalgte og andre som ønsker informasjon og diskusjon om den nye norske spesialistutdanningsmodellen.  

Det er åpent for påmelding.

  • Medlem i NSH: pris 2800. Ikke-medlem: 3800 Pris for brukerorganisasjon: kr 1500 inkludert obligatoriske dagpakker 

  • Vi gjør oppmerksom på at faktura sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes straks din påmelding er gyldig og kun til e-post. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på et bestillingsnummer/referansenummer/meridanummer

  • Påmeldingsfrist: 29. oktober

  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 19. oktober belastes full avgift

  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll

 

Program

 
Ordstyrere:  
Ansgar Berg, leder av regionalt utdanningssenter i Helse Vest med koordinerende funksjon 
Elin Skog, leder av regionalt utdanningssenter i Helse Nord
Elisabeth Søyland, ansvarlig for regionalt utdanningssenter i Helse Sør-Øst
Helge Haarstad, leder av regionalt utdanningssenter i Helse Midt
                 

Kl. 10.00              
Velkommen!
Clara Gjesdal, viseadm.dir. i Helse Bergen 

Kl. 10.05              
Ny modell for spesialistutdanning for leger – hva er målet? 
Kristin Lossius, avdelingsdirektør Helse- og omsorgsdepartementet    

Kl. 10.20              
Historien om spesialistutdanningen i Norge
Marit Hermansen, president i Den norske legeforening

Kl. 10.40              
Roller og ansvar i ny spesialistutdanning for leger
Karin Straume, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, kompetanse og personell             

Kl. 10.55              
Fins det oppskrift på suksess for gjennomføring av del 1?
Astrid Gjervold Lunde, assistentlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, medisinsk avdeling

Kl. 11.15              
Pause                   

Kl. 11.30              
Om å lede en utdanning i en klinisk virksomhet            
Bente Malling, MD, PhD, MHPE, tidligere faglig leder av de utdannelsesansvarlige overleger på sykehuset i Århus, nå ledende lektor   

Kl. 12.00              
Om å finne handlingsrom til utdanning
Einar Huseby, avdelingssjef ved Vestre Viken, medisinsk avdeling, Drammen      

Kl. 12.20              
Diskusjon

Kl. 12.30              
Lunsj                     

Kl. 13.30              
Hvordan det planlegges for kirurgiske fag i del 2 og 3 (mottaksprosjekt) i Helse Bergen
John-Helge Heimdal, direktør ved kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssykehus      

Kl. 13.50              
Læringsmål som sikrer kompetanse i helhetlige og forsvarlige pasientforløp/pakkeforløp
Morten S. Selle, leder spesialitetskomiteen for voksenpsykiatri, Lovisenberg Diakonale sykehus            

Kl. 14.15        
Hvordan kan læringsmål gi nye muligheter? Hva er et læringsmål?   
Monika Kvernenes, spesialrådgiver ved Haukeland universitetssykehus, førsteamanuensis i medisinsk pedagogikk, Universitetet i Bergen

Kl. 14.30              
Pause           

Kl. 14.45            
Samarbeid med kommunehelsetjenesten om læringsmål
Linda Svori, ass. fylkeslege i Sogn og Fjordane 

Kl. 15.00              
Oppnåelse av læringsmål i humanitært feltarbeid?
Øyunn Holen, Leger uten grenser           

Kl. 15.10              
Hvorfor og hvordan lykkes med økt bruk av simulering/ ferdighetstrening
Jeanne Mette Goderstad, avdelingsleder ved Sykehuset Sørlandet Arendal, kirurgi    

Kl. 15.25              
Hva kan ny utdanningsmodell bety for pasientenes sikkerhet og behov?
Sjur Lehmann, ass. fylkeslege i Hordaland                

Kl. 15.35              
Tid til spørsmål               

Kl. 15.45              
Oppsummering av dagen - med særlig blikk på hvordan utdanningen kan bidra til å utvikle tjenestetilbudet enda mer til pasientenes beste
Elisabeth Arntzen, prosjektleder for helseregionenes innføring av ny modell for LIS-utdanning           

Kl. 16.00              
Slutt

Vedlegg

Påmelding

Medlemstype

Velg medlemstype under. Er du usikker på om du eller din arbeidsgiver er medlem i NSH? Sjekk her

Deltakeravgift *
Informasjon om deltaker

Dette er informasjon om deg som deltaker. Påse at du fyller inn riktig informasjon i feltene, da dette vil komme på ditt navneskilt.
Les vår personvernserklæring her

Tilleggsinformasjon

Du vil få muligheten til å legge til flere deltakere, eller gå videre til betaling.