Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
LIS[1]

Dagsmøte om LIS

Fra til
Sted
Scandic Flesland Airport, Bergen
Påmeldingsfrist

Pris

Medlem: Kr. 2800,- Ikke medlem: Kr. 3800,-

Årets LIS konferanse finner sted 2.november i Bergen

Tips en venn Skriv ut

Årets LIS konferanse finner sted 2.november i Bergen! Meld deg på allerede nå

Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover? NSH og de fire regionale utdanningssentrene inviterer til dagsmøte 2. november på Scandic Flesland Airport i Bergen. 

1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. Spesialistutdanningen moderniseres og får et kvalitetsløft. Det er innført læringsmål, felles kompetansemoduler, IKT-løsning for planlegging og dokumentasjon av kompetanse og det satses tungt på veiledning og supervisjon i praksis. I tillegg er fordelingen av ansvar, roller og oppgaver endret vesentlig.

De fire regionale utdanningssentrene inviterer, i samarbeid med NSH, til dagsmøte 2. november 2017 i Bergen. Målet er å formidle kunnskap og erfaringer med den nye ordningen og spre gode eksempler på løsninger så langt. Konferansen retter seg primært mot ledere på ulike nivåer i sykehus, faglige ledere, veiledere, leger i spesialisering, tillitsvalgte og andre som ønsker informasjon og diskusjon om den nye norske spesialistutdanningsmodellen.  

Det er åpent for påmelding.

  • Pris for brukerorganisasjon: kr 1500 inkludert obligatoriske dagpakker 
     
  • Vi gjør oppmerksom på at faktura sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes straks din påmelding er gyldig og kun til e-post. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på et bestillingsnummer/referansenummer/meridanummer

  • Påmeldingsfrist: 19. oktober

  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 19. oktober belastes full avgift

  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll

 

Program

 
Ordstyrere:  
Ansgar Berg, leder av regionalt utdanningssenter i Helse Vest med koordinerende funksjon 
Elin Skog, leder av regionalt utdanningssenter i Helse Nord
Elisabeth Søyland, ansvarlig for regionalt utdanningssenter i Helse Sør-Øst
Helge Haarstad, leder av regionalt utdanningssenter i Helse Midt
 
Kl. 09.00 Registrering og kaffe 
Kl. 10.00
Ny modell for spesialistutdanning for leger – hva er målet?
Kristin Lossius, spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet
 
Kl. 10.15
Historien om spesialistutdanningen i Norge
Marit Hermansen, president i Den norske legeforeningen
 
Kl. 10.35
Hva er nytt og hvorfor?
Karin Straume, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, kompetanse og personell 
 
Kl. 10.50 
Fins det oppskrift på suksess for gjennomføring av del 1?
Astrid Gjervold Lunde, assistentlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, medisinsk avdeling, Harstad
 
Kl. 11.10
Pause
 
Kl. 11.20
Om å lede en utdanning i en klinisk virksomhet
Bente Malling, MD, PhD, MHPE, tidligere faglig leder av de utdannelsesansvarlige overleger på sykehuset i Århus, nå ledende lektor
 
Kl. 11.50
Om å finne handlingsrom til utdanning 
Einar Huseby, avdelingssjef ved Vestre Viken, medisinsk avdeling, Drammen
 
Kl. 12.10
Diskusjon
 
Kl. 12.30
Lunsj
 
Kl. 13.30 
Utfordringer med ny LIS utdanning i kirurgiske fag. Hvordan planlegger vi tilpasninger til de nye kravene?
Jon Helge Heimdal, direktør ved Haukeland universitetssykehus, kirurgisk klinikk 
 
Kl. 13.50
Erfaringer fra gruppeveiledning
Stig Tennås, psykiater ved Universitetssykehuset Nord Norge
 
Kl. 14.15
Pause
 
Kl. 14.40
Hvordan kan læringsmål gi nye muligheter? 
Hva er et læringsmål? 
Monika Kvernenes, spesialrådgiver, ph.d ved Haukeland universitetssykehus, seksjon fag og utdanning, FoU-avd.
 
Kl. 14.50
Læringsmål som sikrer kompetanse i helhetlige og forsvarlige pasientforløp/pakkeforløp
Morten S. Selle, leder spesialitetskomiteen for voksenpsykiatri, Lovisenberg Diakonale sykehus
 
Kl. 15.00
Samarbeid med kommunehelsetjenesten om læringsmål
Linda Svori, ass. fylkeslege i Sogn og Fjordane
 
Kl. 15.10
Oppnåelse av læringsmål i humanitært feltarbeid? 
Øyunn Holen, medisinske rådgiver i Leger uten grenser 
 
Kl. 15.20
Hvorfor og hvordan lykkes med økt bruk av simulering/ ferdighetstrening
Jeanne Mette Goderstad, avdelingsleder ved Sykehuset Sørlandet Arendal, kirurgi 
 
Kl. 15.35
Hva kan ny utdanningsmodell bety for pasientenes sikkerhet og behov? 
Sjur Lehmann, assisterende fylkeslege i Hordaland 
 
Kl. 15.45
Oppsummering av dagen - med særlig blikk på hvordan utdanningen kan bidra til å utvikle tjenestetilbudet enda mer til pasientenes beste
Elisabeth Arntzen, prosjektleder for helseregionenes innføring av ny modell for LIS-utdanning
 
Kl. 16.00
Slutt
 

Påmelding

Medlemstype

Velg medlemstype under. Er du usikker på om du eller din arbeidsgiver er medlem i NSH? Sjekk her

Deltakeravgift *
Informasjon om deltaker

Dette er informasjon om deg som deltaker. Påse at du fyller inn riktig informasjon i feltene, da dette vil komme på ditt navneskilt. Fyll inn ditt mobilnummer dersom du ønsker å motta informasjon om din konferanse på sms.

Tilleggsinformasjon

Du vil få muligheten til å legge til flere deltakere, eller gå videre til betaling.