• Deltakeravgift for medlemmer i NSH kr 1950. Dette inkluderer kursavgift, obligatorisk dagpakke, lunsj og pauseservering
  • Deltakeravgift for ikke-medlem i NSH kr 2300. Dette inkluderer kursavgift, obligatorisk dagpakke, lunsj og pauseservering 
  • Vi gjør oppmerksom på at faktura sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes straks din påmelding er gyldig og kun til e-post. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på et bestillingsnummer/referansenummer/meridanummer 
  • Påmeldingsfrist: 15. september 2017
  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 14. september belastes full avgift
    Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll